Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Наше відео

Форум

forum

Основна діяльність закладу освіти спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», районного плану заходів на 2019/2020 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», Програми розвитку Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня на 2016/2020 роки» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

 

Структура освіти на кожному рівні згідно навчальних планів побудована на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх завдань гарантується закладом освіти тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю освітнього процесу.
У 2018/2019 навчальному році управління закладом освіти було спрямоване на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.
Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: програмою розвитку, річним, навчальним, місячним та тижневим планами.
Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп'ютерна мережа.
Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.
Адміністрацією закладу постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада навчально-виховного комплексу, батьківський комітет, профспілковий комітет.
На початок 2017/2018 навчального року у навчально-виховному комплексі навчалось 390 учнів. Із них: у початковій школі - 169 учнів, у середній – 173 учні, у старшій школі - 48 учнів.
Укомплектовано 20 класів, середня наповнюваність класів – 20 учнів.
У 2018/2019 навчальному році освітній процес забезпечували 53 педагоги.


з/п Назва навчального закладу Всього педпраців-
ників Встановлено кваліфікаційну категорію Молодший спеціаліст Присвоєно звання Нагороджено знаком
«Відмінник
освіти України» Присвоєно звання «Заслужений працівник освіти України»

Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст
І категорії Спеціаліст
ІІ категорії Спеціаліст Старший учитель Вчитель-
методист
1 Моквинський НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» 53 27 8 6 9 3 14 3 4 -

Навчальний план складений відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, враховує вимоги Концепції профільного навчання щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
Навчальний план на 2018/2019 навчальний рік складено:
- для 1-х класів – на основі освітньої програми початкової освіти (1 клас) Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 року № 7);
- для 2-4-х класів – на основі освітньої програми початкової освіти (2-4 класи) Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 року № 7);
- для 5-9-х класів - на основі освітньої програми базової середньої освіти (5-9 класи) Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 року № 7);
- для 10-го класу - на основі освітньої програми профільної середньої освіти (10 клас) Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 року № 7);
- для 11-го класу - на основі освітньої програми профільної середньої освіти (11 клас) Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня», схваленої на засіданні педагогічної ради (протокол від 31.05.2018 року № 7).
У 1-4-х класах години варіативної складової навчального плану передбачаються на збільшення кількості годин на вивчення предмета інваріантної складової - української мови (1-4-ті класи), на впровадження курсу за вибором «Поетика» (4-ті класи) та на індивідуальні заняття з математики ( 2-3-ті класи).
У 5-9-х класах години варіативної складової відводяться на збільшення кількості годин на вивчення предметів інваріантної складової, а саме: української мови (5-ті, 7-9-ті класи), англійської мови (6-ті, 8-Б класи), історії України (8-мі класи). Передбачено години на курс за вибором «Українознавство» (6-8-мі класи), на індивідуальні заняття з української мови (6-ті класи), французької мови (5-ті, 9-ті класи), німецької мови (9-ті класи) та математики (5-9-ті класи).
У 10-му класі години варіативної складової відводяться на збільшення кількості годин на вивчення профільних предметів (українська мова та українська література) та на індивідуальні заняття з української мови, історії України, математики, іноземних мов (англійської, французької).
У 11-му класі години варіативної складової передбачено на індивідуальні заняття з історії України, всесвітньої історії, української мови, англійської мови та на продовження групових занять з французької мови.
Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного
колективу закладу освіти є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів, здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку, підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.
У 2018/2019 навчальному році в навчально-виховному комплексі функціонували 2 профільних класи: 10-й – працював за планом філологічного напряму (української філології профіль), 11-й - суспільно - гуманітарного напряму (історичний профіль).
Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням були охоплені особи з особливими освітніми потребами, які за станом здоров'я не можуть відвідувати заклад освіти.
Організація індивідуальної форми навчання у закладі освіти у 2018/2019 навчальному році здійснювалася у відповідності до Закону України «Про освіту», до постанов Кабінету Міністрів України Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 21 серпня 2013 року № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами», на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 03.02.2016 за № 184/28314 (зі змінами), Освітньої програми початкової освіти (2-4 класи) Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» на 2018-2019 навчальний рік, схваленої на засіданні педагогічної ради 31.05.2018 року, протокол № 7, затвердженої директором закладу освіти, Освітньої програми початкової освіти (2 клас) для дітей з особливими освітніми потребами (із порушенням опорно-рухового апарату) Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» на 2018/2019 навчальний рік, схваленої на засіданні педагогічної ради 31.08.2018 року, протокол № 10, та затвердженої директором закладу освіти.
Упродовж 2018/2019 навчальному році індивідуальна форма навчання була організована для двох учнів 2-А класу: Лазутчик Дарини Юрівни, Ярмольчук Діани Олександрівни та для учня 2-А класу Шпоняка Максима Віталійовича – у період з 23 жовтня 2018 року по 23 січня 2019 року.
Кількість годин для організації навчання учнів за індивідуальною формою погоджено з управлінням освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації. Індивідуальне навчання Лазутчик Дарини Юрівни та Ярмольчук Діани Олександрівни здійснювалося за індивідуальними навчальними планами (за програмою для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату), які розроблені на основі Освітньої програми початкової освіти (2 клас) для дітей з особливими освітніми потребами (із порушенням опорно-рухового апарату) з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їх здібностей та потреб, схвалені на засіданні педагогічної ради 31.08.2018 року, протокол № 10, а Шпоняка Максима Віталійовича – за індивідуальним навчальним планом (за програмою закладу загальної середньої освіти), розробленим на основі Освітньої програми початкової освіти (2-4 класи), схваленим на засіданні педагогічної ради 23.10.2018 року, протокол № 11.
Соціально-психологічна служба закладу освіти здійснювала психолого-педагогічний супровід дітей, які навчалися за індивідуальною формою навчання, за основними напрямами: корекційно-розвивальна робота, психологічний супровід освітнього процесу, консультації для батьків.
Відповідно до річного плану роботи навчально-виховного комплексу на 2018-2019 навчальний рік упродовж травня 2018 року адміністрацією закладу проаналізовано стан виконання навчального плану і навчальних програм у 2018-2019 навчальному році. З цією метою було проаналізовано стан ведення класних журналів, відповідність записів календарно-тематичному плануванню, проведення поточного, тематичного, семестрового та річного оцінювання, оцінок за зошити, проаналізовано стан виконання графіків контрольних робіт за текстами адміністрації.
Встановлено, що програми, за якими працюють учителі відповідають вимогам до навчальних програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Забезпечено виконання Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Кількість годин інваріантної та варіативної складових навчального плану, відведених на вивчення базових навчальних дисциплін, курсів за вибором, проведення індивідуальних, групових занять відповідає кількості нормативно встановлених годин у Освітніх програмах закладу освіти на 2018/2019 навчальний рік.
У ІІ семестрі 2018/2019 навчального року зміни в календарно-тематичному плануванні відбувалися у зв'язку із призупиненням освітнього процесу із 29 січня по 08 лютого 2019 року через ускладнення епідеміологічної ситуації, викликане захворюванням на грип та гострі распіраторні інфекції серед учнів відповідно до наказів управління освіти, молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації від 28.01.2019 № 17 та від 05.02.2019 № 28 «Про призупинення освітнього процесу». Виконання навчальних програм здійснювалося шляхом ущільнення навчального матеріалу.
Зміни в календарно-тематичному плануванні відбулися і у зв'язку із внесенням змін до структури 2018/2019 навчального року згідно рішення педагогічної ради (протокол № 3 від 22 березня 2019 року).
У зв'язку з призупиненням освітнього процесу через ускладнення епідеміологічної ситуації, викликане захворюванням на грип та гострі респіраторні інфекції серед учнів, окремі теми було ущільнено та винесено на самостійне опрацювання, що не порушило гранично допустимі норми навантаження на учнів. Здійснювався педагогічний супровід опрацювання учнями матеріалів вдома.
Усі предмети інваріантної та варіативної складової навчального плану обліковані в класних журналах, кількість проведених навчальних годин збігається з кількістю годин за навчальним планом. Відставання спостерігається у межах 2-8 уроків у зв'язку зі святковими днями та карантином.
Уроки проводилися відповідно до календарного планування, години відсутніх учителів через тимчасову втрату працездатності та підвищення кваліфікації замінялися згідно наказів про заміну.
Своєчасно у відповідній кількості проведені контрольні, лабораторні, практичні роботи, систематично здійснювалася перевірка робочих зошитів, про що свідчать відповідні записи та оцінки у класних журналах. Тематичне оцінювання здійснене з усіх предметів згідно планування.
Отже, навчальні програми з предметів інваріантної та варіативної частин фактично виконано кількісно та змістовно за рахунок уроків узагальнення, повторення та ущільнення навчального матеріалу. Кількість запланованих тем відповідає фактичним датам проведення уроків. Необхідні види контролю проведено вчасно, оцінки виставлено в основному об'єктивно.
Виконання навчальних планів та програм за 2018/2019 навчальний рік проаналізовано та узагальнено у відповідних наказах по закладу освіти.
На кінець навчального року кількість учнів становила 391, із них – 46 учнів 1-х класів та 45 учнів 2-х класів. Учні 2-х класів не оцінюються за рішенням педагогічної ради (протокол № 10 від 31 серпня 2018 року). Неатестованих учнів із навчальних предметів немає.
Аналізуючи результати навчальних досягнень по кожному класу за 2018-2019 навчальний рік, слід відмітити, що початковий рівень знань виявили по одному учню 6-Б, 7-А, 7-Б, 9-А, 10-го класів (класні керівники Люшин М.А., Тарасюк Л.Ф., Тарасюк О.М., Бережна А.М., Мазепа В.М.), по двоє учнів 6-А, 8-А класів (класні керівники Комар В.О., Тарасюк Р.І.) та по троє учнів 5-Б, 8-Б, 9-Б, 11-го класів (класні керівники Омельчук О.П., Карпець Л.А., Баранчук Т.М., Торчинська О.В.).
Серед учнів початкової школи найкращою є успішність в 3-А класі – 65% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Ярмольчук О.Ф.), серед учнів 5-9-х класів - у 6-А та 9-А класах, високий та достатній рівні навчальних досягнень становлять 50% (класні керівники Комар В.О., Бережна А.М.), серед учнів 10-11-х класів – у 11-му класі 38,1% становлять високий та достатній рівні (класний керівник Торчинська О.В.).
Результати та рівень навчальних досягнень учнів 3-11-х класів за 2018/2019 навчальний рік подано в додатках 1-2.
Результати навчальних досягнень учнів 3-11-х класів із навчальних предметів наведені в додатках 3-10.
У порівнянні з 2017-2018 навчальним роком у поточному навчальному році знизився показник якісної успішності учнів на 0,5%. Серед показника якісної успішності високий рівень навчальних досягнень збільшився на 0,9%, проте достатній рівень – зменшився на 1,4%. Збільшився середній рівень на 2,9%, початковий рівень навчальних досягнень зменшився на 2,4%.
Кількість учнів, нагороджених Похвальним листом становить 36, що на 6 більше ніж у минулому навчальному році.
Моніторинг навчальних досягнень учнів за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018/2019 навчальні роки подано в додатку 11.
Впродовж травня 2019 року здійснювався контроль навички читання вголос учнів 1-4 класів.
Метою контролю було визначити сформованість умінь читати (правильність, усвідомленість, темп, розуміння прочитаного, виразність читання).
Аналіз навички читання незнайомого тексту здійснювався індивідуально та ним було охоплено: 22 учні-1-А класу, 24 учні - 2-Б класу, 21 учень 2-А класу, 22 учні 2-Б класу, 20 учнів 3-А класу, 21 учень 3-Б класу, 17 учнів 4-А класу, 19 учнів 4-Б класу.
Результати перевірки навички читання учнів 1- 4 класів свідчать про те, що програмні вимоги в основному виконуються. Учні вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя. Учні 1-х класів читають цілими словами, більшість з них розуміють прочитаний текст. 40% учнів 1-А класу, учитель Кравчук Т.М. розуміють основний зміст тексту , 60% - фактичний зміст; 61% учнів читають плавними складами.
Перевірка техніки читання в 1-Б класі (учитель Гребенець О.О.) показала, що фактичний зміст тексту розуміють 54% учнів, основний зміст 46% учнів. Більшість учнів 2-х класів (учителі Булавін Л.М., Романовська О.В.) читають незнайомий текст правильно, плавно словами і групами слів з відповідною інтонацією, розуміють фактичний зміст тексту, вміють визначати основну думку. Окремі учні виявляли нерозуміння тексту в цілому, але частково розуміли окремі факти. Під час перевірки навички читання учні 2-А класу показали такі результати : високий рівень -7 учнів 33%, достатній рівень – 9 учнів 43%, середній рівень -5 учні 24 %, початковий рівень -. Під час перевірки читання вголос учні 2-Б класу показали такі результати : високий рівень-9 учнів 41%, достатній рівень – 6 учнів 27 %, середній рівень - 7 учнів 32%, початкового рівня не виявлено.
Учнів 3-А та 3-Б класів (учителі Ярмольчук О.Ф., Мамчур М.В.) читають правильно, плавно цілими словами і групами слів, виразно, переказують логічно, вміють встановлювати причинно-наслідкові зв'язки .
Під час перевірки навичок читання у 3-А класі виявлено такі результати: високий рівень – 12 учнів 60%, достатній рівень – 4 учні 20 %, середній рівень - 4 учні 20%. Учні 3-Б класу мають : високий рівень –78 учнів 36,4%, достатній рівень – 8 учнів 36,4 %, середній рівень – 6 учнів 27,2%. Учні вміють визначити тему і основну думку тексту.
Учні 4-А та 4-Б класів (учителі Залужна Т.А., Мамчур О.О. ) мають відповідно 29,4% та 47% високого рівня та по 29,4% та 32% достатнього рівня сформованості навички читання, середній рівень мають 6 учнів 4-А класу , що становить 35,3% та 21 % - 4 учні 4-Б класу. На жаль один учень (5, 9 %) 4-А класу має початковий рівень сформованості навички читання.
Учні високого рівня читають текст правильно, плавно словами і групами слів. Мають місце поодинокі орфоепічні помилки. У повному обсязі усвідомлюють фактичний зміст та основний смисл тексту.
Учні достатнього рівня читають правильно, плавно словами. Припускаються окремих помилок у наголошуванні слів. Виявляють достатнє розуміння фактичного змісту тексту.
Учні середнього рівня читають переважно словами. Читання монотонне. Припускаються помилок на заміну, перестановку складів у наголошуванні слів. Виявляють неповне розуміння фактичного змісту тексту.
Початковий рівень у вказаних класах не виявлено.
Найкраще сформовані навички читання учнів за ІІ семестр 2018/2019 навчального року в 3-А , учитель Ярмольчук О.Ф..
На виконання річного плану роботи закладу освіти та графіка внутрішньошкільного контролю на 2018/2019 навчальний рік упродовж квітня-травня 2019 року проведено контрольні роботи за текстами адміністрації із метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу з історії України, математики, алгебри, геометрії, англійської мови, української мови та літератури, біології, хімії, фізики в 5-х, 9-х, 11-му класах.
Аналіз результатів контрольних робіт показав, що вчителі-предметники приділяють належну увагу організації освітнього процесу, здійснюють диференційований підхід до учнів.
Проведені контрольні роботи свідчать про те, що вчителі Челик Л.О. (вчитель історії України 9-А класу), Бережна А.М. (вчитель математики 9-А класу), Торчинська О.В. (вчитель англійської мови 5-А, 11-го класів), Шулевська В.Г. (вчитель української мови та літератури 5-А класу), Карпець Л.А. (вчитель української мови та літератури 9-А класу),Сосновчик К.О. (вчитель хімії 11-го класу) забезпечують високий рівень засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою, формують на належному рівні практичні уміння і навички.
Високі результати навчальних досягнень виявили учні 5-А, 9-А та 9-Б класів з історії України (58%, 69%, 57% якісної успішності, вчителі Тарасюк Л.Ф. та Челик Л.О.), з англійської мови - учні 5-А, 9-А та 11 класів (відповідно 88 %, 57%, 89% якісної успішності, вчитель Торчинська О.В.), з української мови - учні 5-А, 9-А, 9-Б, 11-го класів (65%, 63%, 53%, 55% якісної успішності, вчителі Шулевська В.Г., Карпець Л.А., Кравець С.К., Мартинчук Н.П.), з української літератури - учні 5-А, 9-А, 9-Б, 11-го класів (55%, 76%, 60%, 57% якісної успішності, вчителі Шулевська В.Г., Карпець Л.А., Кравець С.К., Мартинчук Н.П.), з математики - учні 5-А класу (56% якісної успішності, вчитель Баранчук Т.М.), з алгебри – учні 9-А класу (69%, вчитель Бережна А.М.), з біології – учні 11-го класу (53% якісної успішності, вчитель Тарасюк Р.І.), з хімії - учні 11-го класу (100% якісної успішності, вчитель Сосновчик К.О.).
Разом із тим, виявлено початковий рівень знань (по 1-2 учні): в 5-х, 9-х класах - з історії України (вчителі Челик Л.О. та Тарасюк Л.Ф.), в 5-х класах з математики (вчителі Баранчук Т.М., Сенюк О.Б.) в 9-Б, 11-му класах - з алгебри та геометрії (вчителі Баранчук Т.М., Сенюк О.Б.), в 5-х та 9-х класах - з англійської мови (вчителі Тарасюк О.М. та Торчинська О.В.), в 5-Б, 9-х класах з української мови (вчителі Шулевська В.Г., Карпець Л.А., Кравець С.К. ); (по 3 учнів): в 5-Б класі – з української мови (вчитель Шулевська В.Г.), в 11-му класі - з історії України (вчитель Тарасюк Л.Ф.).
Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощів учнів у засвоєнні навчального матеріалу.
У порівнянні з результатами підсумкових контрольних робіт за І семестр 2018/2019 навчального року з навчальних предметів покращилася успішність учнів: 9-Б класу - з історії України, 9-А класу - з алгебри, 9-Б, 11-го класів – з геометрії, 5-А, 11-го класів – з англійської мови, 9-х, 11-го класів – з української літератури, 11-го класу з біології та хімії. Знизився рівень навчальних досягнень учнів: 5-х, 11-го класів – з історії України, 5-А класу – з математики, 9-Б, 11-го класів – з алгебри, 9-А класу – з геометрії, 5-Б, 9-А класів – з англійської мови, 5-Б, 9-х та 11-го класів – з української мови.
Наявні типові помилки в контрольних роботах з української мови: 5-ті класи – у правописі власних назв, при правилах переносу; 9-ті класи – у розділових знаках у складному реченні з різними видами зв'язку, при визначенні засобів міжфразового зв'язку в тексті; 11-й клас – при написанні слів з апострофом, при визначенні виду односкладного речення, при установленні відповідностей між фразеологізмами та їх синтаксичною роллю.
Із української літератури в 5-х класах учні допускають помилки при визначенні літературознавчих понять, термінів, при побудові власних міркувань з приводу порушеної проблеми; в 9-х класах – при визначенні ідейно-художнього змісту творів, при аналізі та інтерпретації тексту твору; в 11-му класі учні допустили помилки при встановленні відповідності автора та назви твору, літературних течій та їх представників.
Із історії України в 5-х класах наявні помилки при складанні стислої розповіді за стислим планом, при наведенні прикладів тих чи інших історичних подій та явищ; в 9-х класах – при розташуванні подій у хронологічній послідовності, при виконанні творчих завдань; в 11-му класі учні частково вміють порівнювати та аналізувати історичні факти і події, слабо орієнтуються у визначеннях термінів і понять.
Із англійської мови учні 5-х класів неправильно вживають часові форми дієслів та модальні дієслова; учні 9-х класів допустили помилки у завданнях на утворення умовних речень І та ІІ типів; учні 11-го класу допустили помилки при узгодженні часів дієслів та під час написання есе.
При виконанні завдань із математики в 5-х класах допущені помилки при розв'язуванні задач на відсотки та при множенні і діленні десяткових дробів; в 9-х класах: з алгебри - при розв'язуванні систем рівнянь та нерівностей, при дослідженні квадратичної функції; з геометрії – при знаходженні площі круга, вписаного та описаного в правильні многокутники, при складанні пропорцій в подібних трикутниках; в 11-му класі: з алгебри допущені помилки при розв'язуванні логарифмічної нерівності, при обчисленні площі криволінійної трапеції; з геометрії - при побудові рисунків до геометричних задач, при розв'язуванні задач на знаходження тангенса кута між діагоналлю куба і площиною однієї з граней.
У ході виконання контрольної роботи з хімії учні 11-го класу допустили помилки при виконанні тестових завдань щодо хімічних властивостей та застосування органічних речовин.
Із біології учні 11-го класу допускають помилки у завданнях на встановлення відповідності між терміном і його значенням.
Зведені результати контрольних робіт подано в додатку 12.
Відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року № 8/32979 та наказів Міністерства освіти і науки України: від 25.01.2019 р. № 59 «Про проведення в 2018/2019 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту», від 01.02. 2019 р. № 116 «Про внесення зміни до додатка 2 наказу МОН від 25 січня 2019 року № 59», від 22.08.2018 № 931 «Деякі питання проведення в 2019 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», листа Міністерства освіти і науки України від 27.03.2019 № 1/9-196 «Щодо методичних рекомендацій про проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 навчальному році» з 16 травня по 23 травня 2019 року було проведено державну підсумкову атестацію осіб, які завершують здобуття початкової освіти, з української мови та математики.
Порядок проведення державної підсумкової атестації та добір матеріалів для її проведення чітко відповідав рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.
Наказом по закладу освіти від 04.04.2019 № 33 «Про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації» був затверджений розклад проведення державної атестації осіб, які завершують здобуття початкової освіти, та склад атестаційних комісій.
Завдання для підсумкових контрольних робіт укладено учителями 4-х класів, схвалені методичним об'єднанням учителів початкових класів, погоджені на засіданні педагогічної ради (протокол від 25.04.2019 №4) та затверджені наказом по закладу освіти від 25.04.2019 № 31-г «Про затвердження рішень педагогічної ради навчально-виховного комплексу». Зміст завдань укладено відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4-х класів закладів загальної середньої освіти.
Державною підсумковою атестацією було охоплено 17 учнів 4-А класу та 24 учні 4-Б класу. Учнів, звільнених за станом здоров'я, немає.
Атестаційна контрольна робота з української мови була інтегрованою та містила завдання на перевірку результатів навчання з української мови і літературного читання. Завдання на перевірку сформованості навички читання, розуміння прочитаного, уміння працювати з текстом, використовуючи визначені програмою літературознавчі поняття; перевірку орфографічних і пунктуаційних умінь, навичок застосування знань про мову і мовлення, мовних умінь; побудову зв'язного висловлювання формулювалися на основі єдиного художнього або науково-художнього тексту.
Державна підсумкова атестація з математики проводилась у вигляді контрольної роботи, сформованої з тестових завдань (відкритого і закритого типу), серед яких - одна задача на три дії та одне завдання з геометричним матеріалом.
Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснювалося відповідно до «Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (наказ Міністерства від 13.04.2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи (наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222»).
За результатами державної підсумкової атестації з української мови:
- у 4-А класі (вчитель Мамчур О.О.): 5 (29%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 3 (18%) учні – достатній рівень, 6 (35%) учнів – середній рівень, 3 (18%) учні – початковий рівень навчальних досягнень.
- у 4-Б класі (вчитель Залужна Т.А.): 5 (26,3%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 9 (47,4%) учнів – достатній рівень, 5 (26,3%) учнів – середній рівень навчальних досягнень.
За результатами державної підсумкової атестації з математики:
- у 4-А класі (вчитель Мамчур О.О.): 5 (29%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень; 3 (18%) учні – достатній рівень, 6 учнів (35%) – середній рівень, 3 (18%) учні – початковий рівень навчальних досягнень;
- у 4-Б класі (вчитель Залужна Т.А.): 5 (26,4%) учнів мають високий рівень навчальних досягнень, 7 (36,8%) – достатній рівень та 7 (36,8%) – середній рівень навчальних досягнень.
Проаналізувавши результати державної підсумкової атестації та результати річного оцінювання з української мови у 4-А класі, слід зазначити 1% невідповідність якісного показника між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням знань. Простежується збільшення високого рівня у порівнянні з річними оцінками (на 1 учня), відповідно зменшення достатнього рівня (на 1 учня). Зменшився середній рівень (на 3 учні), однак з'явися початковий рівень навчальних досягнень (3 учні).
У 4-Б класі спостерігається відповідність якісного показника державної підсумкової атестації річному оцінюванню навчальних досягнень учнів. Збільшився високий рівень навчальних досягнень (на 1 учня), відповідно достатній рівень зменшився (на 1 учня), середній рівень навчальних досягнень не змінився.
Якісний показник результатів навчальних досягнень за державну підсумкову атестацію з математики у 4-А класі становить 47% проти 42% за річне оцінювання, розбіжність - 5%. Збільшився високий та знизився середній рівень (по 1 учню), достатній рівень навчальних досягнень залишився без змін, зменшився середній рівень (на 3 учні) та з'явився початковий рівень навчальних досягнень (3 учні).
У 4-Б класі розбіжності у якісному показнику між результатами державної підсумкової атестації та річним оцінюванням немає. Високий рівень навчальних досягнень збільшився (на 1 учня) у порівнянні із річним оцінюванням, достатній - зменшився (на 1 учня) середній рівень навчальних досягнень залишився без змін.
При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні допустили помилки:
- з української мови: при побудові власного висловлювання за змістом прочитаного твору, у завданнях відкритого типу з короткою відповіддю для перевірки мовних знань;
- з математики: при обчисленні виразів з багатоцифровими числами на ділення та множення на двоцифрові числа, при розв'язуванні задачі на три дії та при визначенні периметра прямокутника.
Проведення державної підсумкової атестації осіб, які завершують здобуття базової середньої освіти (у 9-х класах), у 2018/2019 навчальному році здійснено відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України.
Склад державних атестаційних комісій та розклад проведення державної підсумкової атестації були затверджені наказом по закладу освіти від 04.04.2019 № 33 «Про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації».
Завдання на кожен предмет укладені у відповідності до Орієнтовних вимог до змісту атестаційних робіт для проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2018/2019 навчальному році згідно листа Міністерства освіти і науки України від 27 березня 2019 року № 1/9-196, погоджені педагогічною радою 25.04.2019, протокол № 4 та затверджені директором навчально-виховного комплексу.
Усі учні 9-х класів допущені до здачі державної підсумкової атестації та проходили атестацію письмово з трьох предметів: української мови (диктант), математики та третього предмета - історії України за рішенням педагогічної ради, ухваленим з урахуванням побажань учнів 22.03.2019, протокол № 3, та затвердженим наказом по закладу освіти від 04.04.2019 № 33 «Про порядок закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації».
Результати державної підсумкової атестації у 9-х класах наведено в додатку 13.
Результати державної підсумкової атестації з української мови свідчать про те, що учні добре сприймають незнайомий текст на слух, раціонально використовують час та опираються на власні знання.
Розбіжність результатів державної підсумкової атестації і річного оцінювання з української мови учнів 9-А класу (якісний показник) становить 25 % (вчитель Карпець Л.А.). У порівнянні із річним оцінюванням збільшився показник високого рівня навчальних досягнень на 6%, достатнього рівня – на 19%, відповідно – знизився середній рівень на 25%.
Результати державної підсумкової атестації та річного оцінювання з української мови учнів 9-Б класу свідчать про розбіжність якісного показника на 13% (вчитель Кравець С.К.). У порівнянні із річним оцінюванням зменшився високий рівень навчальних досягнень на 13%, достатній та середній рівень залишився не змінним, проте з'явився показник початкового рівня навчальних досягнень, який становить 13%.
При написанні диктанту учні допустили помилки у розділових знаках у складному реченні з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку, при написанні складних прикметників разом і через дефіс.
Державна підсумкова атестація з математики показала, що 88% учнів 9-А класу засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях (вчитель Бережна А.М.). Початкового рівня знань не виявлено. У порівнянні із річним оцінюванням спостерігається невідповідність між оцінюванням на 26%, зокрема: збільшення високого та достатнього рівня знань на 7% та 19%, відповідно зниження середнього рівня на 20%. При виконанні завдань державної підсумкової атестації з математики по 27% учнів 9-Б класу (вчитель Баранчук Т.М.) показали високий та достатній рівень навчальних досягнень. У порівнянні із річним оцінюванням збільшився показник якісної успішності на 9%. Високий рівень навчальних досягнень збільшився на 14%, достатній – зменшився на 7%, відповідно середній рівень навчальних досягнень зменшився на 7%.
При виконанні завдань державної підсумкової атестації з математики учні допустили помилки при знаходженні області значень функції при використанні формул скороченого множення та при розв'язуванні задач з геометрії на застосування ознак подібності трикутників.
Державна підсумкова атестація з історії України (вчитель Челик Л.О.) показала, що учні добре засвоїли навчальний матеріал. Високий та достатній рівень знань (якісний показник) виявили 88% учнів 9-А класу, що на 26% більше у порівнянні з річним оцінюванням. За результатами державної підсумкової атестації високий рівень навчальних досягнень збільшився на 7%, достатній – на 19%, відповідно середній рівень зменшився на 20%, початкового рівня знань не виявлено.
Якісний показник навчальних досягнень учнів 9-Б класу при виконанні завдань державної підсумкової атестації з історії України становить 80%, що на 13% вище у порівнянні із річним оцінюванням. Збільшився високий рівень навчальних досягнень на 20%, зменшився достатній та середній рівень навчальних досягнень на 7% та 13%.
При виконанні завдань державної підсумкової атестації з історії України учні допустили помилки у встановленні правильної відповідності та послідовності між подіями та датами.
У 2018/2019 навчальному році державна підсумкова атестація осіб, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти (у 11 класі), проходила у формі зовнішнього незалежного оцінювання з 21 травня по 13 червня 2019 року відповідно до визначених нормативно-правових документів з трьох предметів: української мови, математики або історії України (період ХХ – початок ХХІ століття) та предметом за вибором учня з одного з зазначених навчальних предметів: біології, хімії, фізики, іноземних мов, географії, математики, історії України (період ХХ – початок ХХІ століття).
Упродовж 2018/2019 навчального року адміністрацією та педагогічними працівниками закладу освіти проводилася інформаційно-роз'яснювальна робота серед учнів, батьківської громадськості щодо особливостей проведення у 2019 році державної підсумкової атестації з предметів у форматі зовнішнього незалежного оцінювання.
Починаючи із жовтня 2018 року, в закладі освіти було організовано висвітлення важливих питань зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, через проведення нарад, батьківських зборів, індивідуальних консультацій для батьків та учнів, постійно діючого інформаційного куточка ЗНО-2019, на сайті закладу освіти.
У 2018/2019 навчальному році у навчально-виховному комплексі навчався 21 випускник. Усі випускники були вчасно зареєстровані для участі у тестуванні 2019 року.
Із метою дослідження якості знань учнів 11 класу адміністрацією закладу освіти здійснено моніторинг, яким передбачено опрацювання інформації про результати тестування Українського центру оцінювання якості освіти, а також проведення аналізу результатів державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови, математики або історії України та одного предмета за вибором випускників 2018/2019 навчального року, визначити ступінь об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів із названих вище предметів.
Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з української мови проходив 21 учень (вчитель Мартинчук Н.П.). Початковий рівень навчальних досягнень показали 2 учні (9,5%), середній рівень - 11 учнів (52,4%), достатній рівень – 3 учні (14,3%), високий рівень виявили 5 учнів (23,8%). Показник якісної успішності становить 38,1%.
При порівнянні результатів річного оцінювання учнів із показниками державної підсумкової атестації з української мови спостерігається розбіжність в оцінюванні на певних рівнях: на початковому різниця становить 9,5% (при річному оцінюванні початковий рівень відсутній), на достатньому – різниця 14,3% (річна – 6 учнів / 28,6%), на високому – різниця 4,8% (річна – 4 учні / 19%). Середній рівень навчальних досягнень за державну підсумкову атестацію відповідає річному оцінюванню (11 учнів / 52,4%).
Державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з англійської мови проходило 4 учні (вчитель Торчинська О.В.). За результатами державної підсумкової атестації 2 учні (50%) показали достатній рівень навчальних досягнень, по 1 учню (25%) – середній та початковий рівень. Високий рівень навчальних досягнень відсутній. Результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації відмінні. Розбіжність спостерігається на всіх рівнях. Показник високого рівня при річному оцінюванні становить 100% (4 учні), а при державній підсумковій атестації – відсутній. Проте з'явився початковий та середній рівень по 1 учню (25%) та достатній рівень навчальних досягнень – 2 учні (50%).
20 випускників обрали предмет Історія України як державну підсумкову атестацію (вчитель Тарасюк Л.Ф.). Результати тестування свідчать про те, що жоден випускник не виявив високого та початкового рівня знань. Достатній рівень показали 12 учнів (60%), достатній – 8 учнів (40%). Простежується суттєва розбіжність із річним оцінюванням. За результатами річного оцінювання 2 учні (10%) мають початковий рівень навчальних досягнень, відповідно різниця становить 10%. На середньому рівні різниця становить 20% (річна - 12 учнів / 60%), на достатньому рівні – різниця 50% (річна – 2 учні / 60%), на високому рівні – різниця 20% (річна – 4 учні / 20%). Річне оцінювання підтвердили 2 учні (10%). Показник якісної успішності становить 60%.
Математику як предмет державної підсумкової атестації обрало 3 випускники (вчитель Сенюк О.Б.). За результатами державної підсумкової атестації по 1 випускнику (33,33%) засвоїли курс математики на середньому, достатньому та високому рівні навчальних досягнень. Показник якісної успішності становить 66,66%.
Існує розбіжність в оцінюванні (ДПА-ЗНО та річне оцінювання) на середньому рівні - різниця становить 33,33% (при річному оцінюванні середній рівень відсутній), на високому – 33,33% (річна – 2 учні / 66,66%). 1 учень (33,33%) підтвердили річну оцінку балом ЗНО.
2 випускники проходили державну підсумкову атестацію у формі ЗНО з біології (вчитель Тарасюк Р.І.). Результати державної підсумкової атестації з біології свідчать проте, що по 1 учню (50%) показали середній та достатній рівень навчальних досягнень. Показник якісної успішності становить 50%.
За результатами тестування з біології розбіжність наявна як в середньому так і в достатньому рівнях навчальних досягнень та становить 50%. Річне оцінювання не підтвердив жоден випускник.
Географію як предмет державної підсумкової атестації обрали 12 випускників (вчитель Пилипака Т.В.) та отримали такі результати: початковий рівень 1 учень (8,3), середній рівень - 11 учнів (91,7%). Показник якісної успішності відсутній.
У порівнянні з річним оцінюванням розбіжність у початковому рівні становить 8,4% (річна - 2 учні / 16,7%), у середньому рівні – 25,1% (річна - 8 учнів / 66,6%), у достатньому рівні – 16,7% (річна – 2 учні / 16,7%). 3 випускників підтвердили річне оцінювання балом ЗНО.
На тестування з фізики зареєструвався 1 випускник, який здав державну підсумкову атестацію на достатньому рівні (вчитель Гуменюк Ю.П.), а за результатами річного оцінювання мав високий рівень навчальних досягнень.
Проведений аналіз результатів державної підсумкової атестації здобувачів повної загальної середньої освіти у формі зовнішнього незалежного оцінювання свідчить про те, що випускники закладу освіти мають, в основному, середній рівень навчальних досягнень, а також про наявність розбіжності в оцінюванні державної підсумкової атестації та річному оцінюванні.
Результати державної підсумкової атестації випускників закладу освіти наведені в додатку 14.
У 2018/2019 навчальному році методична робота в НВК здійснювалася відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти», Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, листів обласних, місцевих органів управлінь освітою, рекомендацій Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Програми розвитку навчального закладу на 2016/2020 роки; річного плану роботи НВК, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по НВК від 03.09.2018 № 199 «Про зміст, форми і структуру методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018/2019 навчальному році» та реалізацію ІІ (практично-діяльнісного) етапу науково-методичної проблемної тами «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», а саме впровадження в науково-методичну роботу інноваційних технологій, які спрямовані на реалізацію сучасних підходів щодо формування життєво компетентної особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору.
У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання:
- науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних стандартів;
- удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх психолого-педагогічної компетентності;
- забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу освітнього процесу;
- підвищення якості знань учнів засобами сучасних форм і методів роботи;
- організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях;
- підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до організації внутрішньошкільної методичної роботи;
- мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації навчально-виховної роботи, спрямованих на формування життєвих і предметних компетентностей;
- удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів;
- поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом публікацій матеріалів на освітніх сайтах;
- забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення власних інтернет-ресурсів;
- підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти навчання;
- сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення самоосвітньої діяльності;
- робота над удосконаленням сучасного уроку тощо.
Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з вчителями.
Питання реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми розглядалися на методичній раді «Про роботу на ІІ етапі реалізації науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», «Про впровадження Державного стандарту початкової освіти в контексті Нова українська школа», «Шляхи реформування освіти: методичний коментар основних змін, нововведень у 2018/2019 навчальному році» (вересень 2018р.), «Про рівень самоосвітньої роботи учителів» (січень 2019р.), «Аналіз роботи педколективу щодо реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми закладу» (квітень 2019 р.); на нарадах при заступнику директора «Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами в 2018/2019 н.р.
Також було організовано проведення педагогічних дискусій, психологічних тренінгів, взаємовідвідування уроків, позакласних виховних заходів, семінарів – практикумів, творчих звітів у контексті обраної теми.
Основною організаційною колективною формою з вирішення проблемного питання є гімназійні методичні структури, які сприяють зростанню педагогічної майстерності вчителів, поліпшенню якості загальноосвітньої підготовки учнів до сучасних умов. В закладі діє дев'ять методичних об'єднань: методичне об'єднання учителів суспільно-гуманітарних дисциплін, методичне об'єднання учителів художньо-естетичного циклу, методичне об'єднання учителів іноземних мов та зарубіжної літератури, методичне об'єднання учителів основ здоров'я та фізичної культури, методичне об'єднання учителів природничо-математичних наук, методичне об'єднання учителів початкових класів, методичне об'єднання класних керівників 1-4 класів, методичне об'єднання класних керівників 5-8 класів, методичне об'єднання класних керівників 9-11 класів та творча група з обдарованими дітьми. Працюючи над реалізацією ІІ етапу науково-методичної проблемної теми, на засіданнях методичних об'єднань розглядалися такі питання: «Сучасні підходи у викладанні іноземної мови та зарубіжної літератури», «Використання інноваційних технологій з метою формування життєво компетентної особистості в умовах інтеграції до європейського освітнього простору», «Розвиток освітніх компетентностей педагогів як засіб підвищення предметних та ключових компетентностей учнів», «Шляхи реалізації виховної функції як засобу розвитку інформаційної культури особистості через взаємодію учасників освітнього процесу», «Системно - діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. Мовно-літературна освітня галузь», «Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи», «Підвищення ефективності і якості уроку шляхом впровадження діяльнісного підходу і сучасних форм організації навчальної діяльності учнів», «Проблема взаємодії сім'ї, школи в роботі з обдарованими дітьми», «Особливості застосування вчителем інноваційних педагогічних технологій при роботі з обдарованими дітьми».
Важливу роль у спрямуванні методичної роботи, формуванні професіоналізму вчителя та організації роботи над науково-методичною темою відігравали педагогічні ради. Для проведення педрад використовувалися як традиційні форми, так і нетрадиційні. На засіданнях розглядалися такі питання:
- про роботу педагогічного колективу закладу освіти в 2017/2018 н.р., реалізація ухвали серпневої конференції педагогічних працівників Березнівського району та завдання на 2018/2019 н.р.;
- про атестацію педагогічних працівників на вищу кваліфікаційну категорію у 2018-2019 навчальному році;
- про дотримання принципу наступності та перспективності під час викладання навчальних предметів у 5-х класах;
- про дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм при здійсненні освітнього процесу;
- про методичний супровід впровадження Державного стандарту початкової освіти в контексті Нової української школи;
- про вивчення стану навчання, виховання та рівня навчальних досягнень учнів із зарубіжної літератури;
- про стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів з математики;
- про стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови;
- про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності дітей;
- про інноваційні технології в роботі класного керівника щодо всебічно гармонійного розвитку особистості;
- про стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів з географії.
Усі педагогічні працівники закладу були активними учасниками районних методичних об'єднань, де знайомилися з новинками в освіті, з новими підходами у вирішенні актуальних питань сьогодення.
Впродовж 2018/2019 навчального року на базі закладу освіти було проведено проблемний семінар- практикум заступників директорів з навчально-виховної роботи, семінари – практикуми учителів географії та економіки, учителів, які навчають дітей у 2-х класах з теми « Методи викладання: як стати ефективним учителем та вихователем; відбулося засідання клубу молодого вчителя «Діалог».
Педколектив закладу реагує на зміни у сфері освіти, вивчає їх, діагностує, вивчає можливості впровадження в практику роботи. З цією метою в навчальному закладі працював психолого – педагогічний семінар. У 2018/2019 навчальному році на засіданнях семінару розглядалися такі питання: «Особистісне зростання вчителя»; «Психолого-педагогічний супровід обдарованих дітей», «Насильство-гостре психічне явище», «Психолого-педагогічні аспекти формування успішної особистості педагога». Було проведено рольову гру «Педагогічні компетентності та стереотипи», психологічний практикум «Способи підвищення ефективності впливу вчителя на учня», заняття з елементами тренінгу «Профілактика професійного згорання», « Уміння співпрацювати як професійна якість».
Вчителі закладу брали участь у роботі районної науково-практичної конференції з теми «Реалізація педагогічних ідей В.О.Сухомлинського щодо самовираження дитини в сучасній практиці навчального закладу».
З метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими учителями , спрямованої на формування професійної компетентності у контексті багатоетапного, безперервного процесу підвищення кваліфікації, самовдосконалення та творчої самореалізації педагога, у закладі було організовано роботу консультпунктів та наставництво.
З метою ознайомлення педагогічної громадськості району з напрацюваннями педагогів колективу, поширення їх творчих досягнень, вироблення стратегій і шляхів розвитку освіти Березнівського району учителі навчально-виховного комплексу брали участь у районному етапі конкурсу - ярмарку педагогічної творчості.
На конкурс від закладу освіти було представлено п'ять робіт у номінаціях: «Фізична культура», учитель фізичної культури Мазепа В.М., «Трудове навчання», учителі трудового навчання Цапук О.Н., Прокопчук А.І., «Основи здоров'я», учитель Окерешко С.Є., «Практична психологія», практичний психолог Чернюшок Г.Ф., «Соціальна педагогіка», соціальний педагог Кошик О.В.
За рішенням членів журі робота Мазепи В.М. зайняла ІІ місце, роботи Цапук О.Н., Прокопчук А.І., Окерешко С.Є., Кошик О.В. зайняли ІІІ місця.
Даний конкурс стимулює педагогів до пошуку нових ідей, живить творче мислення, безперервне самопізнання і рух в ногу з часом.
Виявленню рівня творчості вчителів та нових технологій навчання, спрямованих на вирішення проблемного питання сприяють методичні тижні. Під час їх проведення вчителі мали змогу поділитися досвідом, побувати на відкритих уроках, виховних заходах, конкурсах, змаганнях.
З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогів, росту їх професійної майстерності у 2018/2019 навчальному році атестувалося шістнадцять учителів:
- Мамчур М.В.,учитель початкових класів, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Мамчур О.О. учитель початкових класів, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Прокопчук А.І., учитель трудового навчання, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Цапук О.Н., учитель трудового навчання, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію;
- Мартинчук Н.П., учитель української мови та літератури, присвоєно І кваліфікаційну категорію;
- Шулевська В.Г., учитель української мов та літератури, присвоєно І кваліфікаційну категорію;
- Омельчук О.П.,учитель інформатики та трудового навчання, присвоєно вищу кваліфікаційну категорію;
- Штиба О.С., учитель інформатики, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та звання «старший учитель»;
- Козак В.В., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» ;
- Мазепа В.М., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Марчук І.Г., підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель»;
- Ярмольчук О.Ф., учитель початкових класів,підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Кравчук Т.М., учитель початкових класів, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та присвоєно педагогічне звання «старший учитель»;
- Бецько Р.І.,учитель французької мови, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель- методист»;
- Сенюк О.Б., учитель математики, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель - методист»;
- Окерешко С.Є., учитель основ здоров'я, підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст», за умови здобути повну вищу освіту за спеціальністю «Основи здоров'я».
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, позакласних заходів , на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу, вчителі МО.
На травень 2019 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:
Вчитель-методист - 3
Старший вчитель - 17
Спеціаліст вищої категорії - 28
Спеціаліст першої категорії - 12
Спеціаліст другої категорії –8
Спеціаліст – 9
Враховуючи результати останніх років, можна зробити висновок, що педагоги НВК планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.
Курсова перепідготовка у 2018/2019 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Бецько Р.І., Сенюк О.Б., Шулевська В.Г., Чудінович С.Б., Галагуз С.Б., Марчук І.Г.,Гуменюк Ю.П., Челик Л.О., Мартинчук Н.П., Цимбалюк Г.Г., Мамчур О.О.. До кінця 2019 року в графіку на проходження курсів підвищення кваліфікації залишаються: Залужна Т.А., Герасимчук Т.П.,Зубчик В.О., Конончук Н.П.. Педагоги навчально-виховного комплексу проходять навчання в Дистанційній Академії ВГ «Основа», на онлайн-курсах платформи «ЕДЕРА», беруть участь у вебінарах.
Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2018/2019 н.р. було вивчено стан навчання, виховання та рівень навчальних досягнень учнів з основ здоров'я, з української мови та літератури, з математики, фізичної культури у 5-11 класах, з географії; дотримання умов щодо організації освітнього процесу в ГПД, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт з математики та у початкових класах (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по НВК).
Під керівництвом учителів учні навчального закладу були призерами та переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, міжнародних конкурсів «Кенгуру», «Соняшник», «Левеня», «Бобер».
В районних олімпіадах із базових дисциплін взяло участь 62 учні навчально-виховного комплексу (у минулому навчальному році 56 учнів).
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін засвідчили, що в закладі освіти проводиться належна індивідуальна робота з обдарованими учнями, приділяється увага викладанню основ наук.
В районних олімпіадах із базових дисциплін взяло участь 62 учні навчально-виховного комплексу (у минулому навчальному році 62 учні).
Результати ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін засвідчили, що в навчальному закладі проводиться належна індивідуальна робота з обдарованими учнями, приділяється увага викладанню основ наук.
Високу результативність показали учні: Нересниця Олег, учень 9 класу з фізики( учитель Баранчук Т.М.) та з географії (учитель Пилипака Т.В.),з французької мови Хмель Давид, учень 9 класу (учитель Бецько Р.І.), з фізики Галайчук Дмитро, учень 8 класу (учитель Гуменюк Ю.П.).
Хорошу результативність показали учні: Купчик Яна, учениця 11 класу, Горбатюк Олена, учениця 8 класу - ІІ місце з історії (учитель Тарасюк Л.Ф.), Лемех Марія, учениця 7 класу - ІІ місце з математики (учитель Сенюк О.Б.), Пантюшко Богдана, учениця 6 класу -ІІ місце з математики (учитель Галайчук М.Г.), Козлов Сергій, учень 8 класу - ІІ місце з фізики (учитель Гуменюк Ю.П..); Нересниця Олег, учень 9 класу - ІІ місце з хімії ( учитель Сосновчик К.О.), Купчик Яна, учениця 11 класу -ІІ місце з географії (учитель Пилипака Т.В.), Нересниця Олег, учень 9 класу -ІІ місце з біології(учитель Тарасюк Р.І.); Онуфрійчук Вікторія, учениця 11 класу –ІІ місце з французької мови, Пастушок Ольга, учениця 9 класу, Побережний Максим, учень 10 класу - ІІ місця з інформаційних технологій (учитель Харчук Ю.В.).
Позитивну результативність показали учні: з математики Козлов Сергій, учень 8 класу (учитель Бережна А.М.), з біології Горбатюк Вікторія, учениця 8 класу (учитель Тарасюк Р.І.), з фізики Лемех Марина, учениця 7 класу (учитель Баранчук Т.М.) та Баранчук Іванна, учениця 11 класу(учитель Гуменюк Ю.П.) з історії Прокопчук Наталія, учениця 11 класу (учитель Тарасюк Л.Ф.), Ільчук Олег (учитель Челик Л.О.), з правознавства Чернюшок Дарина, учениця 10класу, Марчук Хрстина, учениця 9 класу (учитель Комар В.О.), з інформатики Баранчук Іванна, учениця 11 класу, Нересниця Олег, учень 9 класу ( учитель Харчук Ю.В.), з інформаційних технологій Побережний Максим учень 10 класу (учитель Харчук Ю.В.), з трудового навчання Подран Анна, учениця 11 класу та Шпоняк Анастасія, учениця 9 класу(учитель Прокопчук А.І., з інформаційних технологій Подран Катерина, учениця 11 класу (учитель Штиба О.С.).
Проте, аналіз результатів районних олімпіад з базових дисциплін засвідчив недостатню індивідуальну роботу окремих педагогічних працівників з обдарованою учнівською молоддю.
З окремих предметів: економіки (учитель Хильчук О.П.), технічної праці (учитель Цапук О.Н.), української мови та літератури (учителі Люшин М.А., Мартинчук Н.П., Кравець С.К., Карпець Л.А.,Цимбалюк Г.Г.), англійської мови (учителі Тарасюк О.М., Торчинська О.В.) учні набрали невисокі бали, це говорить про те, що на неналежному рівні проводиться планомірна робота з підготовки учнів до олімпіад.
З метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей і молоді, створення умов для формування інтелектуального потенціалу держави восьмеро учнів закладу брали участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук учнівської молоді.
Хорошу результативність показали учні: Романовська Поліна - 8 клас у номінації «Фольклористика» (ІІ місце), науковий керівник Цимбалюк Г.Г., Баранчук Іванна – 11 клас у номінації «Англійська мова» (ІІ місце), науковий керівник Торчинська О.В., Баранчук Іванна-11 клас у номінації «Математика» (ІІ місце), науковий керівник Сенюк О.Б.
З метою організації та проведення основних етапів зовнішнього незалежного оцінювання вжито ряд заходів. Адміністрацією закладу створені умови для педпрацівників, залучених до процедур ЗНО у пунктах тестування та відкритої перевірки тестових завдань.
Аналіз роботи з реалізації ІІ етапу науково-методичної проблемної теми показав, що в закладі на належному рівні створені умови для підвищення якості освіти, рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, формування і розкриття у дітей творчого потенціалу. Саме через учителя, його педагогічну майстерність , високі моральні якості реалізується державна політика, спрямована на розвиток вітчизняної культури, науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини.
Виховна робота у Моквинському навчально-виховному комплексі «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» у 2018/2019 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та була спрямована на організацію цілісної системи, що ґрунтується на засадах Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 р. № 641, «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
Виходячи з того, що одним із компонентів формули Нової української школи є наскрізний процес виховання як це невід'ємна складова всього освітнього процесу з орієнтацією на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні та соціально-політичні, основна мета виховної роботи в закладі освіти була тісно пов'язана з діями щодо формування громадянина-патріота, ціннісних ставлень особистості до суспільства і держави, історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, сім'ї, родини, праці, природи, себе, мистецтва, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.
Діяльність педагогів навчально-виховного комплексу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Реалізація сучасних підходів як засіб розвитку та саморозвитку особистості у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору» та на здійснення державної політики у галузі освіти.
У контексті науково-методичної проблемної теми педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:
- формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного краю;
- формування відчуття європейської громадянськості особистості, яка здатна жити і діяти в соціально-економічних умовах епохи інтеграції України в європейський простір;
- сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;
- стимулювання соціальної активності учнів, їх участі у роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;
- запобігання правопорушенням учнів, проведення профілактичної роботи з правового виховання;
- оптимізація співпраці педагогів та батьків;
- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу усіх учасників освітнього процесу;
- спрямування організації системи виховної роботи закладу освіти на формування принципів моральності та духовності кожного учня;
- формування в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров'я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику;
- забезпечення реалізації системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах.
Виховання учнів реалізувалося в процесі організації:
- освітньої діяльності;
- позаурочної та позакласної діяльності;
- взаємодії із батьками.
Усі напрямки виховної роботи щільно взаємопов'язані між собою та виконувалися відповідно до річного плану роботи закладу освіти та плану виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік, планів роботи класних керівників, соціального педагога, психолога, педагога-організатора, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрямки роботи враховувались як при проведенні загальногімназійних, класних заходів так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.
Виховна робота у 2018/2019 навчальному році носила системний та плановий характер.
Із метою підвищення ефективності управлінської діяльності у 2018/2019 навчальному році проведено:
- засідання педагогічної ради, на яких розглянуто питання: «Про наставництво та методичний супровід органів учнівського самоврядування» (протокол № 10 від 31 серпня 2018 року), «Про інноваційні технології в роботі класного керівника щодо всебічного гармонійного розвитку особистості» (протокол № 12 від 26 жовтня 2018 року), «Про стан відвідування навчальних занять учнями НВК» (протокол № 13 від 28 грудня 2018 року), «Про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності дітей», «Про виховання Людини-Патріота як пріоритетну складову процесу соціалізації особистості у контексті реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (протокол № 5 від 31 травня 2019 року);
- наради при директору: «Про координацію зусиль педагогічного колективу, аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми» (вересень 2018 року), «Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми», «Про спільну роботу класних керівників та психолога з учнями схильними до девіантної поведінки та їх батьками», «Про роботу з важковиховуваними учнями, їх сім'ями. Обстеження житлово-побутових умов» (жовтень 2018 року), «Про стан харчування учнів», «Про стан охорони здоров'я учнів та профілактику захворювань» (листопад 2018 року), «Про профілактику злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності», «Про хід виконання заходів Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді» (грудень 2018 року), «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень» (січень 2019 року), «Про профорієнтаційну роботу з учнями» (лютий 2019 року), «Про профорієнтаційну роботу в навчально-виховному комплексі», «Про стан здоров'я учнів» (квітень 2019 року), щомісяця на нараді аналізувався стан відвідування учнями навчальних занять;
- засідання ради НВК: «Про роботу педагогічного колективу з питань організації дозвілля учнів» (протокол № 11 від 27 грудня 2018 року), «Про громадський контроль за організацією харчування та медичним обслуговуванням учнів», «Про схвалення Правил поведінки здобувачів освіти Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» (протокол № 12 від 22 березня 2019 року).
Методична робота з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності. Методичні об'єднання класних керівників продовжили роботу над науково-методичною проблемною темою «Формування національно-свідомої особистості із компетенціями, орієнтованими на європейський стиль життя, шляхом поєднання традиційних та інноваційних освітньо-виховних технологій», на засіданнях яких розглядалися питання:
- методичне об'єднання класних керівників 1-4-х класів: «Інструктивно-методична нарада. Організаційно-методичні аспекти виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік. Компетентність класного керівника у системі НУШ», «Ідеї В.О.Сухомлинського і практика гуманізації сучасної школи», «Формування у школярів ціннісного ставлення до природи в умовах компетентнісно зорієнтованої освіти», «Використання різних форм співпраці з батьками, залучення їх до спільної роботи»;
- методичне об'єднання класних керівників 5-8-х класів: «Інструктивно-методична нарада. Основні напрямки виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік», «Превентивне виховання та профілактика негативних явищ в учнівському середовищі», «Роль класного керівника у формуванні позитивного відношення до здорового способу життя шляхом упровадження активних форм виховної роботи», «Виховання у школярів національної свідомості та почуття справжнього патріотизму»;
- методичне об'єднання класних керівників 9-11-х класів: «Інструктивно-методична нарада. Основні напрямки виховної роботи на 2018/2019 навчальний рік», «Девіантна поведінка підлітків і боулінг: що за цим стоїть?», «Компетентнісний підхід до виховання: у чому необхідність?», «Батьки – споживачі освітніх послуг чи соціальні партнери?».
Для надання методичної допомоги класним керівникам упродовж навчального року проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь у гімназійних та районних заходах із питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно із психологом, соціальним педагогом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.
Процес формування ціннісного ставлення особистості в закладі освіти вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі.
Класними керівниками у жовтні 2018 року та травні 2019 року вивчався рівень вихованості учнів за ціннісними ставленнями, на основі чого складалися або корегувалися плани виховної роботи в цілому у закладі та в класних колективах зокрема.
Моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості за 2018/2019 навчальний рік, показав, що серед учнів 5-8-х класів середній показник високого рівня становить 33,2 %, що на 1,4 % більше ніж у 2017/2018 навчальному році, достатнього – 52,6 %, що на 8,4 % менше ніж у 2017-2018 навчальному році, середнього – 13,5 %, що на 7 % більше ніж у 2017/2018 навчальному році, низького рівня – 0,7 %, що й у 2017/2018 навчальному році; серед учнів 9-11-х класів середній показник високого рівня становить 31,6 %, що на 2,9 % менше ніж у 2017/2018 навчальному році, достатнього – 52,4 %, що на 6,3 % менше ніж у 2017/2018 навчальному році, середнього – 15,5 %, що на 8,7 % більше ніж у 2017/2018 навчальному році, низький рівень – 0,5 %, у 2017/2018 навчальному році низький рівень відсутній.
Питання реалізації Програми національного виховання учнівської молоді знаходиться під постійним контролем адміністрації закладу освіти.
Видано накази по закладу освіти від 28.08.2018 № 169 «Про затвердження плану заходів із національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді на 2018-2019 навчальний рік», від 07.09.2018 № 203 «Про затвердження плану організаційно-практичних заходів щодо реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки у 2018/2019 навчальному році».
Складено та затверджено наказом по закладу освіти від 23.08.2018 № 150 «Про організацію виховного процесу у 2018/2019 навчальному році» графік проведення відкритих позакласних заходів за змістом Програми на 2018/2019 навчальний рік.
Адміністрацією навчально-виховного комплексу відвідувалися уроки, години спілкування у 1-11-х класах, виховні заходи, з метою вивчення стану реалізації Програми національного виховання учнівської молоді в практиці роботи класних керівників та вчителів-предметників.
Вивчення планів роботи класних керівників засвідчило, що переважна більшість класних керівників максимально скоординували їх з орієнтовною тематикою організації життєдіяльності учнівського колективу, рекомендованою Програмою національного виховання учнівської молоді. Результати відвіданих годин спілкування свідчать про те, що класні керівники через години спілкування, індивідуальну роботу з учнями формують національну свідомість і самосвідомість учнів.
Із метою підтримки та розвитку української ідентичності, виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, родини, патріотизму, поваги і вдячності до захисників та патріотів України, формування людської гідності, формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю протягом 2018/2019 навчального року проведено ряд заходів, а саме:
- заходи, які виховують любов до української мови:
мовознавча година «У мові – чари барвінкові, аж сяють барви веселкові» (класний керівник Люшин М.А.), свято «Доторкнутися словом до серця!» (класний керівник Ярмольчук О.Ф.), мовознавчі перегони «Багатогранна мова», літературний вечір «Тарас Шевченко – співець краси рідного краю» (учитель української мови та літератури Мартинчук Н.П.);
- заходи, пов'язані з вивченням історії, культури та традицій рідного краю і народу:
розважально-пізнавальна програма «Я люблю Україну» (класні керівники Карпець Л.А., Харчук Ю.В.), година українського народознавства «Велика родина – рідна Батьківщина» (класний керівник Комар В.О.), усний журнал «Вони прославили наш край» (класний керівник Тарасюк Л.Ф.), тематичний урок «Соборна Україна – одвічна мрія українського народу» (учитель історії Челик Л.О.); година спілкування «Чорнобиль не має минулого часу» (класний керівник Комар В.О.), година спілкування «Вишиванка – оберіг душі моєї!» (класний керівник Карпець Л.А.), флеш-акція «Над світом українська вишиванка цвіте!» (педагог-організатор Чудінович С.Б., класні керівники 1-11 класів), свята «Андріївські вечорниці» та «Святий Миколай» (класні керівники Бережна А.М., Мамчур М.В.);
- заходи військово-патріотичного спрямування:
військово-спортивні свята «Козак - богатир», «Ми – горда держава незламних людей!» (учителі фізичної культури Марчук І.Г., Мазепа В.М., педагог-організатор Чудінович С.Б.); свято «Козацькі розваги» (класні керівники Залужна Т.А., Мамчур О.О.); до Дня Гідності та Свободи – мистецький захід «За правду, за свободу, за честь і рівні права!» (педагог-організатор Чудінович С.Б.); заходи з увічнення пам'яті жертв Голодомору-33 – годину-реквієм «В руках, що виростили хліб, не залишили і зернини!» (класний керівник Баранчук Т.М.), урок пам'яті «Крути - символ українського патріотизму» (учитель історії Тарасюк Л.Ф.), до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав - урок мужності «Як довго ця війна тривала» (класний керівник Торчинська О.В.); урок мужності «Майдан. Україна. Шлях до свободи» (класний керівник Мазепа В.М.), культурно-мистецький захід до Дня пам'яті та примирення «Ваш подвиг – незабутній!» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), годину спілкування «1939–1945. Пам'ятаємо. Перемагаємо» (класний керівник Тарасюк Л.Ф.), місячники: оборонно-масової роботи та героїко-патріотичного виховання тощо;
- архівно-пошукові заходи: зустрічі з учасниками АТО, випуск плакатів, буклетів, газет за матеріалами пошукової діяльності;
- цикл бесід, спрямованих на формування у дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, Законів Української держави «Закон – основа життєдіяльності держави» (класні керівники 1-11-х класів) тощо.
Із метою підтримки учасників ООС на сході України, за ініціативи гімназійного клубу «Патріот», із нагоди Дня Збройних Сил України учні закладу освіти виготовили вітальні листівки та передали їх захисникам. У травні 2019 року через представників та голову Березнівської громадської організації «Спілка учасників бойових дій АТО «УВО» Юрія Говядовського у зону бойових дій було передано продукти харчування та засоби гігієни, зібрані педагогами та учнями навчально-виховного комплексу.
Робота з морально-етичного виховання (формування ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей) була спрямована на формування особистості, яка здатна уникати конфліктів, більше уваги приділялося вихованню в дітей толерантності, внутрішньої потреби в загальнолюдських цінностях. Головним результатом діяльності закладу освіти в цьому напрямку є свідоме дотримання учнями встановлених правил, вимог, норм, прийнятих у суспільстві, виховання такту, чемності, громадянської відповідальності, самодисципліни та організованості.
Виховання в учнів морально-етичних засад поведінки відбувалося шляхом проведення різноманітних бесід, годин спілкування, розмов у колі, зокрема: години пошани «Нехай людина добро приносить, бо світ навколо любові просить» (класний керівник 5-Б класу Омельчук О.П.), години спілкування «Планета толерантності» (класний керівник 5-А класу Окерешко С.Є.), гри-подорожі «Планета Світла і добра» (класний керівник 2-А класу Булавін Л.М.).
Учнівський та педагогічний колективи закладу освіти брали активну участь у різноманітних благодійних акціях, до яких долучалася і батьківська громадськість. Велику роль у проведенні даних заходів відіграють волонтерські загони закладу освіти.
Щороку учні закладу освіти беруть участь у благодійній акції «Подаруй іграшку дошкільнятам», у ході якої виготовляють, збирають та передають іграшки у день Святого Миколая вихованцям місцевого закладу дошкільної освіти.
У рамках акцій «Щедрий вівторок» та «Дід Мороз – це Я і Ти» 20 листопада 2018 року в закладі освіти відбувся благодійний концерт «У центрі всесвіту – дитина!», приурочений до Всесвітнього Дня дитини, на підтримку дітей-сиріт, та дітей, які знаходяться у складних життєвих обставинах.
Зібрані кошти у сумі 2030 гривень були перераховані до Всеукраїнського Дитячого Фонду (код 05810287 на рахунок № 26003000039031 у філію АТ «Укрексімбанк», в м. Рівне МФО 322313) та до Благодійного фонду «Діти – наше майбутнє» (ЄДРПОУ 38986541розрахунковий рахунок: №26007052324927 ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 351533).
07 грудня 2018 року в закладі освіти проходив благодійний ярмарок «Живе лиш той, хто не живе для себе!» до Міжнародного дня людей з особливими потребами. Учням було запропоновано разом з батьками вдома приготувати солодощі та випічку. Діти дуже відповідально підійшли до цього завдання, а батьки їм активно допомагали. Всю цю солодку продукцію автори кулінарних витворів запропонували учням та працівникам гімназії на ярмарку, що був організований на одному з поверхів шкільної будівлі.
Зібрані кошти у сумі 3500 гривень, вирішили передати матері дитини з особливими потребами Лазутчик Наталії Іванівні.
Родинно-сімейне виховання проводилося із метою координації взаємодії адміністрації, вчителів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.
Педагогічна освіта батьків здійснювалася класними керівниками під час проведення педагогічного всеобучу для батьків, у тематику засідань якого були включені питання формування відповідального материнства і батьківства, правового виховання, традиційні народно-педагогічні погляди на виховання дітей у сім'ї.
Упродовж 2018/2019 навчального року на загальній конференції НВК розглянуто питання: «Про старт Нової української школи. Особливості організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році», «Про безпечний простір дитини. Як протидіяти шкільному булінгу» (протокол № 2 від 31 серпня 2018 року); «Про традиції сімейного виховання дітей у контексті ідей педагога-гуманіста В.О.Сухомлинського», «Про попередження насильства, жорстокості в сім'ї та в дитячому колективі», «Про стан харчування учнів у закладі освіти» (протокол № 3 від 12 грудня 2018 року).
На годинах спілкування, проводилася робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. У 5-х класах проведені родинні свята (класні керівники Окерешко С.Є., Омельчук О.П.).
Одним із напрямків виховної роботи закладу освіти - формування ціннісного ставлення особистості до себе, зокрема - формування здорового способу життя. Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою закладу освіти проведено ряд заходів: круглий стіл «Здоров'я понад усе!», (класний керівник Тарасюк О.М.), флеш-моб «Ромашка – символ Дня боротьби проти туберкульозу!» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тижні: «Основ здоров'я», «Увага! Діти на дорозі», «Здоровий спосіб життя – норма нашого буття!».
Проведено ряд інформаційно-просвітницьких заходів щодо профілактики СНІДу, тютюнопаління, зокрема: оформлено книжкову виставку «Майбутнє – без СНІДу!» (бібліотекар Пантюшко Г.П.), круглий стіл «Актуальні питання боротьби зі СНІДом» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), брейн-ринг «ВІЛ-СНІД» (соціальний педагог Кошик О.В.).
У закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Важливе місце у виховній роботі посідає превентивне виховання.
У закладі освіти розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:
- максимального охоплення учнів загальною середньою освітою;
- відвідування учнями навчальних занять;
- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;
- виконання заходів річного плану роботи навчально-виховного комплексу щодо попередження правопорушень і злочинності.
У закладі освіти розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:
- соціальна робота;
- психолого-педагогічна робота;
- правове навчання і виховання;
- профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.
Для подальшої правової освіти та профілактики правопорушень серед учнівської молоді закладом освіти визначені шляхи їх реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового та превентивного виховання, до яких віднесено:
- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
- формування поваги до держави.
У навчально-виховному комплексі видано ряд організаційних, підсумкових та аналітичних наказів з даного питання.
Розроблено План спільних заходів з Березнівським відділенням поліції Сарненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, службою у справах дітей Березнівської районної державної адміністрації та Березнівським районним центром соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді, спрямованих на профілактику правопорушень, злочинності та бездоглядності серед неповнолітніх на 2018-2019 навчальний рік. Дані заходи затверджені директором навчально-виховного комплексу та погоджені керівниками відповідних служб.
У річному плані роботи закладу освіти, плані виховної роботи наявний розділ «Правове виховання та профілактична робота. Соціально-психологічний супровід освітнього процесу».
У закладі освіти забезпечується виконання законодавства щодо обліку та аналізу відвідування навчальних занять учнями, зокрема, дітьми, схильними до пропусків занять та скоєння правопорушень. Ведеться Журнал контролю за відвідуванням учнями навчальних занять, де класні керівники після першого уроку відмічають кількість відсутніх та з'ясовують причини їх відсутності. В класних журналах ведеться облік відвідування, що дає можливість робити аналіз щоденного відвідування. У кінці кожного місяця та семестру підраховується загальне число пропусків та пропусків по хворобі. В кінці кожного семестру адміністрацією закладу здійснюється аналіз стану відвідування навчання учнями, результати якого узагальнюються відповідними наказами.
У навчально-виховному комплексі сформовано соціальний паспорт, у якому накопичено матеріали соціального характеру, а саме вівся облік:
- дітей-напівсиріт – 15;
- дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
- дітей-інвалідів – 10;
- дітей із багатодітних сімей – 161;
- дітей із неповних сімей – 22;
- дітей із малозабезпечених сімей – 60;
- дітей учасників АТО – 15;
- дітей-переселенців – 1.
У навчально-виховному комплексі налагоджено роботу психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу, що відображено в планах роботи відповідних фахівців, виховних планах та планах роботи класних керівників.
Із метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час освітнього процесу соціального педагога Кошик О.В. призначено громадським інспектором з охорони прав дитинства.
У 2018/2019 навчальному році за поданням класного керівника на внутрішній облік закладу освіти поставлено одного учня, який схильний до пропусків уроків без поважних причин, до правопорушень та тютюнопаління. Із метою посилення індивідуально-корекційної роботи з формування соціально-нормативної поведінки учня, який стоїть на внутрішньошкільному обліку наказом по закладу освіти закріплений громадський вихователь (наставник) з числа педагогічного колективу, який мав позитивний вплив на дитину.
Психологічною службою закладу освіти здійснюється психологічний супровід дітей, схильних до правопорушень, через діагностичний (вивчення рівня розвитку пізнавальних здібностей, особливостей особистості, рівня міжособистісних відносин), корекційно-розвивальний (проведення тренінгів), просвітницько-профілактичний (лекції, семінари) напрямки.
Практичним психологом Чернюшок Г.Ф. та соціальним педагогом Кошик О.В. заведено індивідуальні карти психолого-педагогічного та соціально-педагогічного супроводу дитини, котра схильна до девіантної, деліквентної поведінки. Проведено консультування батьків учнів, які потребують посиленої уваги.
Упродовж навчального року практичним психологом Чернюшок Г.Ф. підготовлено та проведено:
- бесіди: «Відповідальність у моєму житті», «Позаурочний час, як його слід проводити», «Конфлікти та їх вирішення», «Види правопорушень», «Кримінальна відповідальність за дії» (учні схильні до правопорушень);
- заняття з елементами тренінгу «Правопорушення серед учнів», «Правила поведінки» (учні схильні до правопорушень);
- індивідуальні бесіди з учнем, що перебуває на внутрішньошкільному обліку - «Правила поведінки», «Вплив шкідливих звичок на здоров'я», «Насильство та його наслідки, профілактика»...;
- індивідуальні бесіди з учнями схильними до правопорушень – «Права та обов'язки неповнолітніх», «Види правопорушень», «Кримінальна відповідальність за дії»...;
- ведуться спостереження за поведінкою учнів на перерві та колом спілкування.
Соціальний педагог Кошик О.В. разом із класними керівниками відвідали сім'ї учнів вдома та склали акти обстеження матеріально-побутових умов їх проживання. В облікових картках зазначені результати обстеження житлово-побутових умов дітей, результати діагностичної роботи та рекомендації як практичного психолога, так і соціального педагога, що надає можливість бачити загальну картину тієї ситуації, в якій опинилася дитина.
Соціальним педагогом Кошик О.В. проведено:
- індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень: «Попереджуємо правопорушення разом»; «Культура спілкування», «Чи можна прожити без конфліктів», «Правила поведінки в школі»...;
- відверту розмову «Злочин і кара» (7-мі класи);
- годину спілкування «Правове виховання. Пустощі і кримінальна відповідальність» (учні, схильні до правопорушень);
- підготовлено методичні рекомендацій для батьків «Причини порушень поведінки дитини»;
- поновлено інформаційні куточки для учнів із переліком організацій, до
яких можна звернутися у ситуації насилля та правопорушень.
На сьогоднішній день надзвичайно гостро постає проблема агресивних проявів у міжособистісних стосунках учнівської молоді.
Останніми роками визнано поширення в освітній практиці такого явища, як шкільний булінг.
Для здійснення превентивної діяльності з метою запобігання булінгу педагоги-виховники застосовували командний підхід (адміністрація закладу освіти, класний керівник, практичний психолог, соціальний педагог), а саме:
- перевірено приміщення, територію закладу освіти з метою виявлення місць, які потенційно можуть бути небезпечними та сприятливими для вчинення булінгу (цькування), призначено чергових учителів для спостереження за місцями загального користування;
- практичним психологом закладу освіти за допомогою анкетування вивчено причини та умови виникнення можливих ситуацій, а також ймовірних ризиків проявів протиправної поведінки (насильницької поведінки). За результатами анкетування розроблено та оприлюднено на сайті навчально-виховного комплексу План заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькування);
- проведено нараду при директору, на якій доведено до відома педагогічних працівників щодо їх обов'язку повідомляти керівника закладу про випадки булінгу (цькування), учасниками або свідками якого вони стали, або підозрюють про його вчинення по відношенню до інших осіб за зовнішніми ознаками, або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.
Учасників освітнього процесу ознайомлено із:
- Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидії булінгу (цькування);
- Процедурою подання учасниками освітнього процесу заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
- формою та примірним змістом заяви про випадок булінгу (цькування);
- Порядком реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).
Запроваджено консультаційні години у практичного психолога і соціального педагога. На інформаційному стенді, сайті закладу освіти оприлюднено телефони довіри. Налагоджено роботу скриньки довіри.
Практичним психологом Чернюшок Г.Ф. проведено:
- засідання круглого столу для педагогів «Безпечна школа. Маски булінгу»;
- заняття з елементами тренінгу з учнями 5-8 класів «Булінг у дитячому середовищі: причини, наслідки та його подолання»;
- з учнями 9-11 класів переглянуто відеоролик «Булінг. Шкільна травля» та обговорено проблемні ситуації, шляхи їх вирішення;
- підготовлено поради для батьків щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу «Моя дитина жертва боулінгу: що робити батькам?».
Соціальним педагогом Кошик О.В. проведено:
- заняття з елементами тренінгу «Профілактика булінгу в учнівському середовищі» з учнями 8-х класів;
- квест «Подолаємо конфлікти дружною командою» з учнями 1-4-х класів;
- заняття з елементами тренінгу для педагогів «Роль вчителя у профілактиці шкільного булінгу».
На сайті закладу освіти оприлюднено Правила поведінки здобувачів освіти.
Із метою попередження проявів жорстокості і насильства, запобігання всім формам насильства в сім'ї, забезпечення прав неповнолітніх у закладі освіти провели ряд заходів.
Практичним психологом Чернюшок Г.Ф. проведено:
- психолого-педагогічний семінар «Насильство – гостре психологічне явище»;
- заняття з елементами тренінгу «Скажемо «ні» насильству в шкільному колективі» (5 класи);
- флеш-моб «Я проти насильства» (7 класи);
- квест «Слова підтримки та допомога хворій людині»;
- оформлено інформаційний вісник «Сім'я – простір без насильства»;
- вивчено частоту та мотиви проявів насильства серед школярів шляхом анкетування «Моє життя в сім'ї та школі» (7-9 класи);
- годину спілкування: «Профілактика агресивної та жорстокої поведінки» (7-8 класи).
У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» психологічною службою закладу освіти підготовлено та проведено: заняття з елементами тренінгу «Скажемо «ні» насильству в шкільному колективі!» з учнями 5-х класів, флеш-моб «Я - проти насильства!» з учнями 7-х класів, конкурс постерів «Насильство – зло сьогодення» для учнів 5-9-х класів, квест «Слова підтримки та допомога хворій людині», інформаційний вісник «Сім'я – простір без насильства» (практичний психолог Чернюшок Г.Ф.); годину спілкування «Насильство: як його уникнути» з учнями 9-10-х класів, презентацію буклетів «Дитино, знай свої права, поважай права інших!» (соціальний педагог Кошик О.В.).
Учні, схильні до правопорушень, були залучені до занять у гуртках, до позакласної роботи та організованих форм відпочинку упродовж навчального року та в канікулярний період.
Задля проведення спільної просвітницько-профілактичної роботи налагоджена співпраця із різними соціальними інституціями.
02 жовтня 2018 року організовано зустріч учнів 8-10-х класів із старшим інспектором ювенальної превенції Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області старшим лейтенантом Трофимчук Н.В., у ході якої проведено бесіди: «Дитина та закон», «Дотримання прав дитини, відповідальність за їх порушення», «Торгівля людьми».
29 листопада 2019 року організовано зустріч із спеціалістами районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, у ході якої проведено бесіду з учнями 11-го класу «Що таке насильство у сім'ї» та продемонстровано відеофільм «Життя на продаж».
20 березня 2019 року організовано зустріч із головним спеціалістом служби у справах дітей Березнівської РДА Ясковцем С.В., у ході якої проведено бесіду «Булінг».
17 квітня 2019 року проведено зустріч з інспектором ЮП Березнівського Березнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області Чернюшком В.В., у ході якої проведено бесіду «Запобігання булінгу та кібербулінгу в учнівському середовищі».
Із 01.10.2018 року по 05.10.2018 року у закладі освіти проходив тиждень правових знань з теми «Я маю право на життя, я мушу гідно жити!».
Із 15.10.2018 року по 19.10.2018 року проведено тиждень протидії торгівлі людьми «Скажи: «Стоп торгівлі людьми!».
Із 05.11.2018 року по 09.11.2018 року проведено тиждень посиленої профілактики правопорушень.
Із 10.12.2018 року по 14.12.2018 року у закладі освіти проходить Всеукраїнський тиждень права «Я і закони моєї держави».
Із 26.11.2018 року по 30.11.2018 року проведено тиждень здорового способу життя «Здоровий спосіб життя – норма нашого буття».
Екологічне виховання покликане забезпечити молоде покоління науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства. З метою формування ціннісного ставлення особистості до природи, внутрішньої потреби знати, покращувати екологічний стан природного середовища у закладі освіти проводився ряд заходів, зокрема: свято квітів «Квіти мого краю» та конкурс-виставка «Природа і фантазія», трудову акцію «Посади дерево».
У грудні 2018 року проведено екологічні виставки-конкурси декоративних новорічних композицій: «Новорічна ялика – своїми руками!», «Букет замість ялинки», «Бабусина ялинка», «Збережемо зелену красуню» (учитель біології Тарасюк Р.І.). Традиційним стало проведення місячника «Зимуючих птахів» та тижня охорони навколишнього середовища.
Однією із важливих ділянок у виховній роботі є трудове виховання (формування ціннісного ставлення особистості до праці). На своїх уроках і в позаурочний час педагогічні працівники зосереджували зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. Провели ряд трудових акцій по благоустрою території закладу освіти та села. Класним керівником 2-Б класу Романовською О.В. Свято осені.
Достатня увага зверталася на роботу з профорієнтації учнів. Психологом Чернюшок Г.Ф. вивчено професійні інтереси учнів 9-х, 11-х класів (за методикою ДДО Є.Клімова). Класними керівниками проведено ряд годин спілкування на профорієнтаційну тематику. У квітні місяці проходив тиждень профорієнтації.
Із метою пошуку, розвитку і підтримки здібних дітей, залучення учнів до розвитку художньої, аматорської творчості (ціннісне ставлення особистості до мистецтва) учні закладу освіти залучалися до занять у гуртку «Вокальний спів», хореографічного гуртка та гуртків «Декоративний дизайн», «Декоративно-прикладне мистецтво».
Під час Великодніх свят у навчально-виховному комплексі проходив конкурс крашанок та писанок під назвою «Писанкове мереживо».
Задля формування основ духовної та естетичної культури проведено музичний вернісаж «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель!» (класний керівник Торчинська О.В.), осінній бал для старшокласників «Золота осінь» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), свято «Чепурушки» (класний керівник Гребенець О.О.), святковий концерт до Міжнародного жіночого дня «Жінка – найчарівніше творіння Землі» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), свято Букварика (класні керівники Гребенець О.О. та Кравчук Т.М.), свято «Прощання з початковою школою» (класні керівники Мамчур О.О. та Залужна Т.А.).
Інформація про проведені заходи розміщувалася на сайті навчально-виховного комплексу.
Важливою ланкою життя учнівського колективу було учнівське самоврядування. Продовжує роботу дитяча громадська організація «Краяни», яка виховує в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є спікер, якому підпорядковуються віце-спікери кожного класу. Учнівське самоврядування є активним учасником усіх загальношкільних заходів.
26 жовтня 2018 року в закладі освіти пройшли вибори спікера гімназії. Шестеро кандидатів протягом жовтня місяця знайомили учнівську громаду з передвиборчими програмами та агітаційними заходами. Опоненти мали змогу зустрітись на міні-дебатах «Органи самоврядування - в дії» та представити гімназійному товариству свої пропозиції щодо покращення роботи учнівського парламенту, а також поставити запитання один одному. Перемогу на виборах здобула учениця 9-А класу Марчук Христина.
8 листопада 2018 року відбулася урочиста інавгурація новообраного спікера гімназії.
Діяльність учнівського самоврядування в закладі освіти також розширила простір для реалізації Програми національного виховання учнівської молоді. Визначаючи роль учнівського врядування в освітньому процесі сьогодні слід зазначити, що думка учнівського колективу враховувалася адміністрацією та педагогічним колективом закладу освіти при вирішенні ряду питань освітнього процесу. Стало доброю традицією у закладі освіти проводити День самоврядування. Цьогоріч, у рамках заходів до Дня вчителя, старшокласники мали змогу виступити в ролі учителів-предметників та адміністрації закладу. У закладі освіти створено умови для саморозвитку членів учнівського колективу, волонтерського загону як особистостей, членів суспільства, громадян України; забезпечено розвиток організаторських здібностей учнівської молоді; налагоджено роботу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму; організовано змістовне дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя; забезпечено надання практичної допомоги людям похилого віку; налагоджено віншування з релігійними та державними святами; організовано випуск газети «Голос гімназії».
У період із 12 листопада 2018 року по 23 листопада 2018 року у закладі освіти проведено декаду учнівського самоврядування під назвою «Ось ми які!». Упродовж декади проведено ряд заходів, що сприяли розвитку традицій, активізації роботи органів учнівського самоврядування, стимулюванню творчого самовдосконалення учнівської молоді, створенню можливостей для самореалізації і проявлення себе у конкретній справі, формуванню ціннісного ставлення особистості до себе.
У 2018/2019 навчальному році було організоване гаряче харчування за бюджетні кошти учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім'ї яких отримують державну соціальну допомогу, 2-х учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, однієї дитини-інваліда, потерпілої від наслідків аварії на ЧАЕС та 15 учнів із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Було також організоване харчування учнів 1-11-х класів за батьківську плату згідно поданих батьками заяв.
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров'я та здоров'я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в молодого покоління.
Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» функціонує у відповідності з «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально і фізично здорового покоління.
З метою дотримання санітарного режиму, якісної роботи закладу освіти, створення епідемічно безпечних, оптимальних умов навчання і виховання учнів педагогічний колектив навчально-виховного комплексу керується «Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженими Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.
Упродовж 2018/2019 навчального року заклад освіти працював відповідно до затвердженого наказом режиму роботи, річного плану та відповідної документації. По навчально-виховному комплексі видано ряд наказів, які регламентували роботу закладу освіти щодо зміцнення здоров'я та профілактики захворювань серед учнів.
Для медичного обслуговування учнів функціонує медичний кабінет, яким завідує медична сестра Тарасюк Г.В. зі спеціальною медичною освітою. Оснащення медичного кабінету на 75% відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженим Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 та Примірному положенню про Кабінет щеплень, затвердженому наказом МОЗ України від 31.12.2009 № 1095.
Упродовж навчального року медична сестра проводила санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, оздоровчі, лікувальні заходи, надавала індивідуальну першу медичну допомогу, організовувала госпіталізацію за наявності показань, інформувала про це батьків або осіб, які їх замінюють, та контролювала проведення поточної дезінфекції.
Проведено ряд заходів лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Результати роботи аналізувалися та використовувалися для подальшої роботи: складання плану щеплень, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів.
Профілактичні щеплення учнів проводилися відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Щеплення планувалися на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою закладу освіти та дитячою медичною сестрою МАЗПСМ. Медична сестра ознайомлювала батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, батьки давали інформативну згоду на проведення щеплення.
У закладі освіти проводяться заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. На уроках забезпечувалася відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям організму. Під час проведення уроку враховувалися основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.
Із метою збільшення рухливої активності учнів упродовж навчального дня учителями-предметниками на уроках проводилися фізкультхвилинки: для учнів початкових класів – 2 протягом заняття, для 5-8-х класів – одна.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 №25 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» упродовж березня-квітня 2019 року в навчально-виховному комплексі проходив обов'язковий профілактичний медичний огляд учнів у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, згідно графіка, складеного медичною сестрою та затвердженого директором навчально-виховного комплексу.
Медичному огляду підлягало 347 учнів. Військкоматом оглянуто 143 учні.
На «Д» обліку знаходиться 118 дітей. За результатами медичного огляду кількість «практично здорових дітей» становить 269 учнів (68,7 %), що на 9,5 % більше ніж у минулому навчальному році. Кількість дітей «групи ризику», які мають різноманітні відхилення у здоров'ї, становить 65 учень (16,6%). Згідно з медичних заключень 122 учнів (31,2%) мають різні патології.
Усі учні, які пройшли медичний огляд, отримали довідку учня загальноосвітнього закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду форми 086-1/о із визначенням фізичної групи та карту профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем форми 086-2/о.
За результатом медичного обстеження та на підставі довідок про стан здоров'я медичною сестрою навчального закладу було розділено учнів для занять фізичною культурою. До основної групи віднесено 325 учні, до підготовчої групи-37 учнів, до спеціальної групи - 28 учні.
Основними групами захворювань серед учнів із року в рік залишаються: захворювання нервової системи-25 учнів (6.4%), шлунково-кишкового тракту-20 учнів (5.1%), органів дихання-4 учні (1.1 %), серцево-судинної системи-11 учнів (2,8%), кістково-м'язової системи-28 учнів (7,2%), ендокринної системи 47 учнів (12%), сечо-статевої системи-10 учнів(2,6%).Захворювання органів зору мають 58 учнів(14,8%), дерматологічні захворювання-5 учнів(1,3%), порушення постави -29 учнів(7.4%).У більшості ці захворювання безпосередньо пов'язані з освітнім процесом.
Важливим питанням у виховній роботі закладу є пропагування здорового способу життя.
На виконання річного плану роботи у навчально-виховному комплексі проводилися тижні правових знань, посиленої профілактики правопорушень, основ здоров'я, конкурси малюнків, профілактичні бесіди.
Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою закладу освіти проведено ряд просвітницьких заходів; конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тиждень «Основ здоров'я».
Систематично проводилась активна роз'яснювальна робота серед учнів та їх батьків з пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.
У кожному класі наявні куточки здоров'я, де розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали.
Необхідно відзначити, що в закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно-оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Щорічний медичний огляд членів трудового колективу є обов'язковим для всіх працівників. На початку навчального року здійснювався контроль за станом його проходження за даними санітарних книжок. У всіх працівників наявне флюорографічне обстеження. Результати огляду зафіксовано у медичних книжках установленого зразка.
Робота з питань безпеки дітей та попередження дитячого травматизму в закладі освіти під час освітнього процесу в 2018/2019 навчальному році перебувала на постійному контролі адміністрації, медичної сестри Тарасюк Г.В., завідуючої господарством Фіяло Н.І.
На початок 2018/2019 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради 30 серпня 2018 року затверджено план роботи навчально-виховного комплексу на 2018/2019 навчальний рік, де передбачено розділ 4 «Здоров'я та безпека».
У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів гімназії.
На 01.09.2018 року всі працівники навчально-виховного комплексу надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання з охорони праці обговорювалися на нарадах при директору у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2018 року.
У вересні 2018 року класними керівниками був проведений інструктаж з техніки безпеки, з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах. Учителями-предметниками був проведений первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, перед уроками трудового навчання, фізкультури. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів та межами території закладу теж проводились первинні інструктажі.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.
З метою пропаганди безпеки життєдіяльності проведено конкурс дитячих малюнків на відповідну тему, тиждень «Увага! Діти на дорозі» (вересень 2018 р.), Тиждень безпеки дорожнього руху (листопад 2018 р., квітень 2019 р.), Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (листопад 2018 р., травень 2019 р.), єдині уроки з питань дорожнього руху, день цивільного захисту. Класні керівники проводять бесіди з учнями по запобіганню усіх видів травмування. Викладається дисципліна «Основи безпеки життєдіяльності».
Заклад має первинні засоби пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
Затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму учнів під час освітнього процесу.
Проводяться заходи щодо виконання комплексної програми попередження дорожньо-транспортного та побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків.
Однак, у роботі педагогічного колективу спостерігається ряд недоліків:
- окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
- освітяни закладу пасивні до участі в конкурсі «Учитель року»;
- педагоги закладу госвіти залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
- невисокий показник участі учнів у конкурсах, що говорить про недостатню просвітницьку роботу класних керівників та вчителів закладу освіти;
- планування індивідуальної роботи з учнями та батьками потребує постійного супроводу соціально-психологічної служби закладу;
- класним керівникам слід більше уваги приділяти вихованню естетичних смаків учнів, їх зовнішньому вигляду, формуванню колективізму, небайдужості, культури поведінки, вмінню виступати перед аудиторією (особливо під час проведення відкритих виховних заходів);
- не всі класні керівники при оформленні звітної документації дотримуються термінів здачі інформацій про стан виховної роботи;
- потребує посилення зв'язок між учителями-предметниками, класними керівниками у формуванні ціннісних ставлень особистості;
- на низькому рівні знаходиться співпраця педагогічного колективу з батьками дітей, схильних до правопорушень (основна причина – небажання батьків контактувати з педагогами);
- більшість годин спілкування з профілактики правопорушень носять репродуктивний характер. Учні на таких заходах відіграють роль пасивних слухачів, а не активних учасників;
- залишається проблемним питання Інтернет - безпеки та використання мобільних телефонів;
- необхідно посилити контроль за станом відвідування, якістю успішності учнів із девіантною поведінкою.

Календар новин

Квітень 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

obg 210

ndgl 116111

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

      
     

ДЛЯ СПІВПРАЦІ:

Для співпраці та зв'язку з нами на сайті Ви маєте декілька можливостей:

       КОНТАКТНА ФОРМА
   - ГОСТЬОВА КНИГА
   - ФОРУМ

Пишіть нам.

Ми будемо дуже вдячні за Ваші поради та зауваження.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 Україна, 34634

Рівненська область

Березнівський район, село Моквин

тел.: (03653) 5-13-49

e-mail: mokvin_2009@ukr.net