Основна діяльність навчального закладу спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», Програми розвитку Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня на 2011-2016 роки» та інших законодавчих та нормативно-правових документів з питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

Структура освіти на кожному рівні і згідно навчальних планів побудовані на принципах постійно зростаючої складності навчальної діяльності по предметах і самостійності учня у виборі в освітньому процесі.
На кожній сходинці забезпечується державний стандарт, а також дається теоретична і практична підготовка по дисциплінах навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.
Успішність проходження кожного рівня і виконання його освітніх задач гарантується навчальним закладом тільки за умови усвідомленого і добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, ввідкритістю навчального процесу.
На початок 2015-2016 навчального року у навчально-виховному комплексі навчалось 377 учнів.
Укомплектовано 21 клас, середня наповнюваність класів – 18 учнів.
У 2015-2016 навчальному році навчально-виховний процес забезпечували 54 педагоги.

№ з/п Назва навчального закладу Всього педпрацівників Встановлено
Кваліфікаційну
категорію Присвоєно звання Нагороджено знаком „Відмінник освіти України" Присвоєно звання „Заслужений вчитель України", „Заслужений працівник освіти України"
Спеціаліст вищої категорії Спеціаліст І категорії Старший учитель Вчитель-методист Старший вихователь Вихователь-методист
1. Моквинський НВК 54 26 8 9 3 - - 5 -

На кінець навчального року кількість учнів становить 377, з них – 36 першокласників. Не атестованих учнів з навчальних предметів немає.
Результати навчальних досягнень учнів 2-11 класів за 2015-2016 навчальний рік подано у додатку 1.
Рівень навчальних досягнень учнів 2-4, 5-8, 9-11 класів з предметів наведені в додатках 2-4.
Аналізуючи навчальну діяльність по кожному класу, слід відмітити, що серед 19 класів наявний початковий рівень по одому учню у 5-А, 6-Б, 10-Б, 11-Б класах (класні керівники Харчук Ю.В., Баранчук Т.М., Комар В.О., Тарасюк Л.Ф.), у 9-А класі - шість учнів виявили початковий рівень знань (класний керівник Харчук Н.О.). Найкращою є успішність серед учнів початкової школи в 4-А класі - 76,5% становлять високий та достатній рівні, класний керівник Ярмольчук О.Ф.), серед учнів 5-8 класів - у 7-А класі, високий та достатній рівні навчальних досягнень становлять 37%, початкового рівня не виявлено (класний керівник Мазепа В.М.), серед учнів 9-11 класів – у 9-Б класі, 37% становлять високий та достатній рівні, початковий рівень знань не виявлено (класний керівник Зубчик В.О.).
У порівнянні з 2014-2015 навчальним роком успішність навчання учнів у поточному навчальному році погіршилася - зросли початковий та середній рівні навчальних досягнень на 6% та 2%, відповідно зменшилися на 2%. Та 3% достатній та високий рівні. Кількість учнів, нагороджених Похвальним листом становить 41, в минулому навчальному році було 42.
Упродовж травня 2015 року здійснювалася перевірка навички читання учнів 1-4-х класів. Метою перевірки був контроль за нормативною швидкістю та якістю читання. До уваги бралися виразність, спосіб, правильність читання, уміння переказувати прочитаний текст.
Перевіркою виявлено, що більшість учнів початкових класів читають відповідно до норм навички читання. Учні вміють передавати основний зміст прочитаного за допомогою запитань учителя. Найкращу результати виявили учні 1-Б класу (високий та достатній рівні становлять 89 %, учитель Залужна Т.А.) та 2-Б класу (високий та достатній рівні становлять 87 %, учитель Гребенець О.О.).
У 1-А класі сформовано навичку читання на високому та достатньому рівнях на 54%, середній рівень становить 28%, 17% учнів читають на початковому рівні (учитель Герасимчук Т.П.)
Більшість учнів 2-х класів (учителі Гребенець О.О., Кравчук Т.М.) читають незнайомий текст цілими словами з відповідною інтонацією. 78 % учнів 2-А класу мають високий та достатній рівні сформованості навички читання, початкового рівня не виявлено.
87 % та 94 % учнів 3-А та 3-Б класів (учителі Булавін Л.М., Романовська О.В.) читають цілими словами, виразно, переказують логічно, зв'язно, акцентують увагу на головному, вміють знаходити у тексті порівняння. 80 % учнів 3-А класу (вчитель Булавін Л.М.) та 68 % учнів 3-Б класу (вчитель Романовська О.В.) сформовані навички читання на високому та достатньому рівнях. Учні вміють визначати тему і основну думку тексту. Початковий рівень навички читання в 3-х класах відсутній.
Учні 4-А та 4-Б класів (учителі Ярмольчук О.Ф., Бецко М.В.) мають відповідно 76% та 73% високого та достатнього рівня сформованості навички читання. Учні самостійно усвідомлюють фактичний зміст, тему твору, його основну думку, читають цілими словами, чітко їх вимовляючи, дотримуються певної інтонації. Початковий рівень в 4-х класах не виявлено.
Аналіз результатів навички читання в порівнянні з результатами за І семестр 2015-2016 навчального року свідчить про те, що зменшилися високий рівень на 4,5% та достатній на 17,5% учнів 2-А класу та зріс відповідно середній рівень на 22% (учитель Кравчук Т.М.). У 2-Б класі спостерігається наступна динаміка - зріс високий рівень на 17%, відповідно зменшилися достатній та середній рівні на 13% та 4% (учитель Гребенець О.О.). У 3-А класі зменшився високий рівень на 7% та зріс достатній рівень на 7% (учитель Булавін Л.М.). У 3-Б класі навичка читання залишилася без суттєвих змін (учитель Романовська О.В.). У 4-А зріс високий рівень на 5% відповідно зменшився достатній на 5% (учитель Ярмольчук О.Ф.). У 4-Б класі зменшилися високий рівень на 7% та середній на 6%, відповідно зріс достатній рівень на 13%.
На виконання річного плану навчального закладу, з метою перевірки рівня засвоєння навчального матеріалу з української мови та літератури, історії України, англійської та французької мов впродовж травня 2016 року в 5-х, 9-х, 11-х класах адміністрацією навчального закладу були проведені контрольні роботи.
Аналіз результатів підсумкових робіт показує, що вчителі-предметники приділяють серйозну увагу організації навчально-виховного процесу, здійснюють диференційований підхід. Проведені контрольні роботи свідчать про те, що вчителі Комар В.О. (вчитель історії 5-Б класу), Харчук Н.О. (вчитель історії 9-А класу), Торчинська О.В. (вчитель англійської мови 5-А класу), Тарасюк О.М. (вчитель англійської мови в 5-Б та 11-Б класах), Цимбалюк Г.Г. (вчитель української мови та літератури 5-А класу), Галайчук М.Г. (вчитель алгебри та геометрії 9-А класу), Сенюк О.Б (вчитель геометрії 11-Б класу), Кравець С.К. (вчитель української мови та літератури 11-Б класу), Карпець Л.А. (вчитель української літератури 5-Б класу), Шулевська В.Г. (вчитель української мови та літератури 9-х класів та української літератури 11-А класу) забезпечують високий рівень засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою, формують на належному рівні практичні уміння і навички. Жоден з учнів вказаних класів не виявив початкового рівня знань.
Високі результати навчальних досягнень виявили учні 5-Б та 9-А класу з історії (67% та 75% високий та достатній рівні, учителі Комар В.О., Харчук Н.О.), з англійської мови учні 5-А, 5-Б та 11-Б класів (відповідно 57 %, 81% та 57% високий та достатній рівні, учителі Торчинська О.В., Тарасюк О.М.), з французької мови учні 9-Б класу (60% високий та достатній рівні, учитель Бецько Р.І.) з української мови та літератури учні 5-А класу (59% та 71% високий та достатній рівні, учитель Цимбалюк Г.Г.), з української мови та літератури учні 11-Б класу(82% та 83% високий та достатній рівні, учитель Кравець С.К.), української літератури учні 5-Б та 11-А класів (64% та 83% високий та достатній рівні, учителі Карпець Л.А., Шулевська В.Г.), з української літератури учні 9-А та 9-Б класів (58% та 79% високий та достатній рівні, учитель Шулевська В.Г.), з алгебри та геометрії учні 9-А класу (60% та 80% високий та достатній рівні, учитель Галайчук М.Г.).
Разом з тим, виявлено початковий рівень знань (1 -2 учні) в 5-х класах з математики (учитель Бережна А.М.), в 5-А класі (1 учень) з історії (учитель Челик Л.О.), в 5-Б класі ( 1 учень) з української мови (учитель Карпець Л.А.), в 9-х класах (3-4 учні) та 11-А класі (3 учні) з української мови (учителі Шулевська В.Г., Цимбалюк Г.Г.), в 9-Б класі (1 учень) та 11-х класах (1-4 учні) з історії України (учителі Харчук Н.О., Тарасюк Л.Ф.), з алгебри та геометрії в 9-Б класі (1-3 учні), з геометрії в 11-А класі(1 учень) (учитель Сенюк О.Б.), з французької мови в 9-А класі (вчитель Бецько Р.І.), з англійської мови 11-А класі (3 учні) (вчитель Тарасюк О.М.). Кінцевий моніторинг констатує недостатню роботу вчителів із попередження типових труднощі учнів у засвоєнні навчального матеріалу.
В порівнянні з результатами підсумкових контрольних робіт за І семестр з предметів покращилася успішність учнів 11-А класу з алгебри та геометрії та 9-Б класу з французької мови - зменшився початковий рівень на 7%. Зведені результати контрольних робіт за ІІ семестр 2015-2016 навчального року подані в додатку 5.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 08.02 2016 року №94 «Про орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» з 12 по 21 травня 2016 року у навчальному закладі було проведено державну підсумкову атестацію у 4 класі з української мови, літературного читання та математики.
Порядок проведення державної підсумкової атестації та добір матеріалів для її проведення чітко відповідав рекомендаціям Міністерства освіти, науки України. Оцінювання підсумкових контрольних робіт здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджених наказами МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304, від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти», та Інструктивно-методичних матеріалів щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України від 28.01.2014 №1/9-74).
Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт укладено відповідно до державних вимог щодо рівня загальноосвітньої підготовки учня, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.
Завдання для підсумкових контрольних робіт розроблено методичним об'єднанням учителів початкових класів навчального закладу.
Державною підсумковою атестацією було охоплено 17 учнів 4-А класу та 15 учнів 4-Б класу. Звільнених за станом здоров'я учнів немає. Відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти підсумкова контрольна робота з літературного читання була спрямована на перевірку змісту прочитаного тексту, усвідомлення літературознавчих понять на елементарному рівні, необхідних під час аналізу твору, практичних умінь роботи над текстами різних жанрів, уміння виконувати творчі завдання на основі прочитаного.
Формат державної підсумкової атестації з української мови – комбінована письмова робота, яка передбачала перевірку мовленнєвих умінь учнів, а також практичне застосування мовних знань з фонетики, лексики, граматики, орфографії, відповідно до державних вимог щодо рівня навчальних досягнень учнів з даного предмета.
Державна підсумкова атестація з математики проводилась у вигляді комбінованої контрольної роботи, зміст якої відповідав програмовим вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за змістовними вміннями застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань з числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, при розв'язуванні сюжетних задач.
Результати державної підсумкової атестації :
У 4-А класі (вчитель Ярмольчук О.Ф.) :
Математика:
- високий рівень – 10 учнів – 59 %
- достатній рівень – 5 учнів – 29 %
- середній рівень – 2 учень – 12 %
Українська мова:
- високий рівень – 8 учнів – 47 %
- достатній рівень – 7 учнів – 41 %
- середній рівень – 2 учні – 12 %
Літературне читання:
- високий рівень – 10 учнів – 59 %
- достатній рівень – 3 учні – 18 %
- середній рівень – 4 учні – 23 %

У 4-Б класі ( вчитель Бецко М.В.) :
Математика:
- високий рівень – 7 учнів – 46 %
- достатній рівень – 4 учні – 27 %
- середній рівень – 4 учні – 27 %
Українська мова:
- високий рівень – 9 учнів – 60 %
- достатній рівень – 5 учнів – 33 %
- середній рівень – 1 учень – 7 %
Літературне читання:
- високий рівень – 8 учнів – 53 %
- достатній рівень – 6 учнів – 40 %
- середній рівень – 1 учень – 7 %
При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні допустили помилки з математики при обчисленні значень виразів з багатоцифровими числами, при порівнянні величин, при побудові геометричних фігур; з української мови учні допустили помилки при списуванні тексту, при відмінюванні займенників, власні висловлювання не мають послідовності та логічного завершення; з літературного читання учні частково обґрунтовують відповідь, недостатньо використовувалися засоби художньої виразності у висловлюваннях.
У порівнянні з минулим навчальним роком результати державної підсумкової атестації учнів 4-х класів суттєво не змінилися.
Проведення державної підсумкової атестації в 9-х класах у 2015-2016 навчальному році здійснено відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602), наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», наказу управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 18.04.2016 №170 «Про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах». Розклад державної підсумкової атестації та склад атестаційних комісій погоджені управлінням освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації та затверджені наказом по навчальному закладу. Завдання та кількість варіантів на кожен предмет укладено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 №94 та погоджені педагогічною радою. Усі учні 9-х класів допущені до здачі державної підсумкової атестації, одна учениця звільнена від ДПА за станом здоров'я.
Учні 9-х класів проходили атестацію письмово з трьох предметів: української мови (диктант), математики та за вибором навчального закладу – історії України. Результати державної підсумкової атестації у 9-х класах подано в додатку 6.
Державна підсумкова атестація з математики показала, що більшість учнів засвоїли навчальний матеріал на високому та достатньому рівнях. Наявна відповідність між річним оцінюванням та ДПА. Початкового рівня знань не виявлено. При виконанні завдань державної підсумкової атестації учні помиляються при розв'язуванні систем рівнянь та нерівностей, при зведенні раціональних виразів до спільного знаменника, при розв'язуванні задач на відсоткові розрахунки.
Результати державної підсумкової атестації з української мови свідчать про те, що учні добре сприймають незнайомий текст на слух, раціонально використовують час та опираються на власні знання. Три учні 9-А класу та один учень 9-Б класу виявили початковий рівень знань. Наявна 7% невідповідності початкового рівня знань між річним оцінюванням та ДПА. При написанні диктанту учні допустили помилки у правописі буквосполук –ться, -шся у дієсловах, у написанні «не» з прислівниками та дієприслівниками, наявні пунктуаційні помилки.
Державна підсумкова атестація з історії України показала, що учні добре знають навчальний матеріал, на високому та достатньому рівнях справились 80-93 % дев'ятикласників. Успішність учнів покращилася в порівнянні з річними оцінками. Початкового рівня знань не виявлено. При виконанні завдань учні допустили помилки у встановленні хронологічної послідовності подій.
Організація та проведення державної підсумкової атестації в 11 класі здійснювалася відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602), наказів Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 08.10.2015 № 1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940», від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році», від 05.11.2015 № 1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти», наказу управління освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 18.04.2016 №170 «Про порядок закінчення 2015-2016 навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах». Склад атестаційної комісії погоджені управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, звільнених учнів за станом здоров'я немає.
Учні 11-х класів проходили атестацію з трьох предметів з української мови, історії України (у формі зовнішнього незалежного оцінювання) та англійської мови.
Державна підсумкова атестація з англійської мови проходила за завданнями, підготовленими Міністерством освіти і науки України. Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів подано в додатку 7.
Аналіз результатів державної підсумкової атестації свідчить про те, що учні 11-х класів покращили свою успішність в порівнянні з річними оцінками з англійської мови - зменшився початковий рівень на 7% (11-А клас), зменшився середній рівень 12%, відповідно зріс достатній на 12% ( 11-Б клас).
З української мови в 11-А класі зросли початковий рівень на 14% у порівнянні з річними оцінками та середній на 13% та зменшилися відповідно достатній рівень на 20% та високий на 7% (учитель Цимбалюк Г.Г.). У 11-Б класі за результатами ДПА зріс початковий рівень на 6%, середній - на 18%, зменшилися достатній рівень на 12% та високий на 12% (учитель Кравець С.К.)
З історії України в 11-А класі зменшилися початковий рівень 6% достатній та високий на 7% відповідно, зріс середній рівень на 20%. У 11-Б класі результати ДПА виявили відповідність з річними оцінками початкового та високого рівнів, але зріс середній рівень на 36% та відповідно зменшився достатній рівень на 36% (учитель Тарасюк Л.Ф.).
Головна мета методичної роботи Моквинського НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня» – це допомога педагогічним працівникам у реалізації актуальних завдань розвитку, удосконалення і підвищення професійного рівня.
У 2015-2016 навчальному році методична робота в закладі здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти, Концепції загальної середньої освіти, Концепції профільного навчання у старшій школі, рекомендацій щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в дошкільних, загальноосвітніх середніх та позашкільних закладах освіти, Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, Програми розвитку навчального закладу на 2011-2016роки; річного плану роботи НВК.
Колектив навчального закладу працював над науково-методичною темою: «Формування творчого потенціалу професійної майстерності вчителя в умовах освіти для сталого розвитку».
Робота всіх методичних структур була спрямована на реалізацію ІІІ (узагальнюючого) етапу єдиної науково-методичної проблемної теми , удосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемною темою.
Відповідно до пріоритетних завдань на ІІІ етапі реалізації науково- методичної проблемної теми відбувалося відпрацювання діючої моделі професійно-педагогічної компетентності вчителя, удосконалення фахового рівня в межах моделі професійно-педагогічної компетентності вчителя, вивчення результативності та ефективності впровадження науково-методичної проблемної теми в практику через методичні форми різної спрямованості.
Саме пошуки інноваційних технологій , впровадження їх у формування і розвиток життєвої компетентності учня в умовах впровадження у навчально- виховний процес Державних стандартів початкової та базової загальної освіти стали поштовхом до професійного і творчого зростання вчителя.
Особливість методичної роботи полягала у тому , що колектив гімназії був зосереджений на реалізації головних напрямків : системності, компетентності, баченні перспективного розвитку.
Виходячи з аналізу виконаної роботи, головними напрямками діяльності були:
- гуманізація і демократизація навчального процесу;
- упровадження нестандартних форм організації навчання;
- застосування методів навчання на високих рівнях активізації пізнавальної діяльності учнів;
- орієнтація на посилення практичної спрямованості навчання;
- зацікавлення учнів вивченням шкільних дисциплін через предметні тижні, олімпіади, тематичні вечори, творчі конкурси.
З метою реалізації узагальнюючого етапу роботи над науково-методичною проблемою протягом навчального року проведено:
- засідання методичної ради: «Технологія організації суперечки, дискусії,полеміки-важлива ознака педагогічної майстерності», «Інноваційна грамотність педагога як умова розвитку його професіоналізму»;
- засідання педагогічної ради «Про процес втілення у практику роботи навчального закладу інновацій, які спрямовані на виявлення обдарованості та її розвиток», «Про діяльність педагогічного колективу щодо творчої реалізації завдань науково-методичної проблемної теми навчального закладу»;
- проблемний семінар з теми « Формування творчого потенціалу професійної майстерності вчителя в умовах освіти для сталого розвитку»;
- педагогічні читання «Включення позитивних почуттів учнів у роботу-високий рівень майстерності вчителя» (за С.Л. Рубінштейном).
Також було організовано: проведення серії навчальних занять-демонстрацій в рамках тижнів професійної майстерності, надання індивідуальних методичних консультацій щодо впровадження методик компетентнісного підходу та взаємовідвідування занять з метою упровадження в практику роботи досвіду реалізації нових педагогічних ідей і методик.
Цілеспрямована робота педагогічного колекти¬ву над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження педагогічного досвіду.
Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на рівні школи, району, області.
З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було затверджено склад гімназійної методичної ради, визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та затверджено плани роботи гімназійних методичних об'єднань, творчих груп на 2015-2016 навчальний рік.
На узагальнюючому етапі реалізації науково-методичної проблемної теми працювали творчі групи, які координували роботу над проблемною темою: творча група по роботі з обдарованими та здібними учнями, керівник Баранчук Т.М. та творча група «Школа педагогічної майстерності, керівник Залужна Т.А., працювали гімназійні методичні об'єднання. На цьому етапі члени колективу намагалися досягнути глибокого осмислення наукової ідеї, яка буде трансформуватись в практичну площину. З цією метою використовувалися як традиційні, так і інноваційні форми роботи.
Робота шкільних методичних об'єднань вчителів була спрямована на подальше удосконалення педагогічної і методичної майстерності учителів, їх науково - теоретичного рівня, здатність продукувати власний педагогічний досвід, мотивацію до безперервної освіти. Методичну роботу було побудовано на основі системного підходу та принципів неперервної освіти педагогічних працівників, на діагностичній основі, глибокому вивченні та аналізі результативності навчально-виховного процесу і рівня вихованості учнів, рівня професійної підготовки вчителів. Реалізації цих проблем сприяли різні форми роботи : «круглі столи», диспути, демонстрація фрагментів уроків, позакласні заходи, робота над темами із самоосвіти, тематичні семінари, предметні тижні, участь у різних конкурсах.
Упродовж навчального року в закладі проводилися предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.
Варто зазначити, що протягом навчального року в закладі працював психолого- педагогічний семінар, на якому розглядалися такі питання: «Життєве проектування як напрямок виховання творчого випускника школи, свідомого громадянина держави, здатного до власної життєтворчості», «Аналіз позитивних тенденцій розвитку освіти щодо формування творчої особистості-випускника школи» та тренінг - фентезі «Ідеальна школа Духовності, Здоров'я, Гармонії»(якому бути учителю, учню, випускнику цієї школи). Крім того практичним психологом Чернюшок Г.Ф. було проведено акмеологічний практикум «Розвитком життєвої компетентності особистості можна управляти» та психолого-педагогічний тренінг «Психологія творчих здібностей».
Однією з пріоритетних була проблема підвищення професійного рівня вчителя через його самоосвіту, самовдосконалення. Тому основне завдання організованих заходів (міжкурсові форми роботи) - включити вчителів у процес вдосконалення особистої кваліфікації, перетворити їх на об'єкт цього вдосконалення. Саме з цією метою в плані роботи з педкадрами та в плані роботи методичних структур були передбачені, крім колективних, індивідуальні форми роботи: робота над науково – методичною проблемою, самостійна робота над методичною темою, самоосвіта, докурсова та післякурсова підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інше.
Курсова перепідготовка у 2015-2016 н.р. здійснювалась згідно з перспективним планом. Її пройшли такі вчителі: Бережна А.М., Гребенець О.О., Ященко Л.Л. Відвідуючи курси, вони виконали роботи, в яких узагальнили матеріали за індивідуальними методичними темами, поділилися досвідом своєї роботи. Кожен учитель звітував про проходження курсів та підготовку атестаційних матеріалів на засіданні методичних об'єднань.
Атестація педагогів також здійснювалась у 2015-2016 навчальному році згідно з перспективним планом.
У звітному році було атестовано вісім (8) педагогічних працівників:
1.Бережна А.М., учитель математики, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший учитель»;
2.Тарасюк Л.Ф., учитель історії, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та присвоєно звання «старший вчитель»;
3.Галушко Т.Л., учитель німецької мови , присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»;
4.Кравець С.К., учитель української мови та літератури, підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель»;
5.Онісімова О.Т., учитель музики ,підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель»;
6.Нересниця О.В., учитель початкових класів, присвоєно першу кваліфікаційну категорію;
7.Чернюшок Г.Ф.практичний психолог, присвоєно І кваліфікаційну категорію;
8.Бочелюк С.Г. , учитель фізичної культури, присвоєно ІІ кваліфікаційну категорію.
У ході атестації було проведено вивчення досвіду роботи вчителів шляхом відвідування уроків, співбесід, анкетування учнів, батьків, колег; учителі провели цикл відкритих уроків, позакласних заходів , на яких були присутні члени атестаційної комісії закладу, вчителі ГМО.
На травень 2016 року кваліфікаційний склад педагогічного колективу має такий вигляд:
Вчитель-методист - 3
Старший вчитель - 10
Спеціаліст вищої категорії – 27
Спеціаліст першої категорії – 10
Спеціаліст другої категорії –6
Спеціаліст – 9
Враховуючи результати останніх років, можна зробити висновок, що педагоги гімназії планомірно підвищують свій кваліфікаційний рівень.
Зростання професійної активності педагогічних працівників відбувається через участь у фахових конкурсах, одним із найпрестижніших є «Учитель року». У 2015-2016 навчальному році учитель англійської мови Тарасюк О.М. стала лауреатом районного конкурсу у номінації «Англійська мова».
Класний керівник 11-Б класу Тарасюк Л.Ф. брав участь у конкурсі «Класний керівник року». Досвід його роботи з теми «Виховання громадянина-патріота. Формування духовно збагаченої особистості» отримав визнання. Леонід Фадійович став переможцем районного етапу конкурсу у номінації «Класний керівник 10-11-х класів».
Творчі доробки вчителів були представлені на районному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості, від закладу було подано 3 роботи , матеріали були оформлені у відповідності до вимог. В номінації «Соціальна педагогіка» робота соціального педагога Дмитрук Н.І. «Попередження агресивної та жорстокої поведінки школярів» отримала ІІ місце, а робота практичного психолога Чернюшок Г.Ф. «Насильство. Як виявити? Захистити? Допомогти?» –ІІІ місце.
Одним із напрямків методичної роботи закладу була організація роботи з молодими спеціалістами. На початку року за молодими педагогами були закріплені наставники , їхнім завданням було надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.
Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2015-2016 навчальному році було вивчено стан викладання фізичної культури, курсу «Людина і світ», музичного мистецтва, психології та курсів за вибором, здійснено оглядовий контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів та зошитів для контрольних і творчих робіт (результати вивчалися на нарадах при директорові, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок та наказів по НВК).
Діяльність педагогічного колективу гімназії спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей.
Результатом роботи вчителів стали призери районних предметних олімпіад, конкурсу – захисту МАН, інших конкурсів.
В районних олімпіадах із базових дисциплін взяло участь 60 учнів навчально-виховного комплексу (у минулому навчальному році 43 учні).
Високу результативність показали учні: Онуфрійчук Вікторія, учениця 8 класу, Онуфрійчук Анастасія, учениця 10 класу, з французької мови (учитель Бецько Р.І.).
Хорошу результативність показали учні: Харчук Олеся ІІ місце з інформатики (учитель Штиба О.С.), ІІ місце з інформатики Онуфрійчук Анастасія та Савчук Марина (учитель Харчук Ю.В.); ІІ місце з інформаційних технологій Кондратюк Дмитро, Цимбалюк Катерина, Чернюшок Юрій (учитель Харчук Ю.В.), Тарасюк Марина ІІ місце з історії (учитель Тарасюк Л.Ф.), Прокопчук Наталія ІІ місце з історії (учитель Харчук Н.О.), Чернюшок Аліна ІІ місце з хімії (учитель Зубчик В.О.), Тарасюк Марина ІІ місце з хімії (учитель Зубчик В.О.); Харчук Олеся, Чернюшок Олена ІІ місце з французької мови (учитель Бецько Р.І..); Баранчук Іванна ІІ місце з фізики (учитель Гуменюк Ю.П.); Ільчук Олег ІІ місце з української мови (учитель Люшин М.А.), Кондратюк Надія ІІ місце з української мови (учитель Шулевська В.Г.), Чернюшок Олена ІІ місце з української мови ( учитель Харчук Н.О.), Нересниця Олег ІІ місце з математики (учитель Баранчук Т.М.), Чернюшок Олена ІІ місце з математики (учитель Сенюк О.Б.), Баранчук Данило ІІ місце з математики (учитель Галайчук М.Г.).
Позитивну результативність показали учні з математики Савчук Марина (учитель Сенюк О.Б.), з англійської мови Чернюшок Олена (учитель Торчинська О.В.), з французької мови Прокопчук Наталія (учитель Бецько Р.І.), з хімії Горбатюк Олена (учитель Зубчик В.О.), з географії Прокопчук Наталія та Тарасюк Марина (учитель Пилипака Т.В.).
Проте, аналіз результатів районних олімпіад з базових дисциплін засвідчив недостатню індивідуальну роботу окремих педагогічних працівників з обдарованою учнівською молоддю.
Хороші результати учні показали в конкурсі-захисті МАН. В районному етапі ІІ місце зайняли учні: Тарасюк Марина, учениця 10-го класу, секція «Історія України» (науковий керівник Тарасюк Л.Ф.), Сичик Олена, учениця 11 класу, секція «Теологія, релігієзнавство та історія релігії» (науковий керівник Тарасюк Л.Ф.).
ІІІ місце вибороли: Цимбалюк Катерина, учениця 10-Б класу, секція «Російська література» (науковий керівник Лафінчук Т.М.), Прокопчук Тетяна, учениця 11-А класу, секція «Німецька мова» (науковий керівник Галушко Т.Л.), Булавін Софія, секція «Англійська мова», учениця 8 класу (науковий керівник Торчинська О.В.), Купчик Олександра, учениця 10 класу, секція «Правознавство» (науковий керівник Комар В.О.), Савчук Марина, учениця 11 класу, секція «Прикладна математика» (науковий керівник Сенюк О.Б.), Тарасюк Марина, учениця 10-го класу, секція «Математика» (науковий керівник Галайчук М.Г.).
З метою сприяння утвердженню статусу української мови як державної, піднесення її престижу , виховання у молодого покоління поваги до мови свого народу у 2015-2016 навчальному році учні нашого закладу взяли участь у ІІ (районному) етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Учениця 6 класу Марчук Христина виборола І місце (учитель Карпець Л.А.). Троє учнів стали призерами: Ільчук Олег, 7клас - (ІІ місце), учитель Люшин М.А., Чернюшок Олена, 8 клас - (ІІІ місце), учитель Харчук Н.О., Савчук Марина, 11 клас - (ІІІ місце), учитель Кравець С.К.
Учні закладу взяли участь у ІІ етапі ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика. Перше місце виборов учень 3 класу Карповець Олександр, який захищав честь району та гімназії на обласному етапі (учитель Булавін Л.М.). Перше місце у конкурсі «Поліські пересмішники» зайняв учень 5 класу Мартинчук Максим (учитель Карпець Л.А.).
У цьому році учні нашої гімназії взяли активну участь в Міжнародних конкурсах з фізики «Левеня», з математики «Кенгуру», з української мови «Соняшник», «Бобер» - з інформатики.
З метою організації та проведення основних етапів зовнішнього незалежного оцінювання вжито ряд заходів. Адміністрацією закладу створені умови для педпрацівників, залучених до процедур ЗНО у пунктах тестування та відкритої перевірки тестових завдань.
Педагогічні працівники закладу задіяні в роботі районних методичних об'єднань.
У 2015-2016 навчального року на базі НВК працювала Школа становлення конкурентоспроможного учителя іноземної мови.
У травні 2016 року завершено роботу навчально-виховного комплексу над реалізацією завдань ІІІ (узагальнюючого) етапу науково-методичної проблемної теми «Формування творчого потенціалу професійної майстерності вчителя в умовах освіти для сталого розвитку».
Організація виховної роботи в Моквинському навчально-виховному комплексі «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» здійснювалася відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1234, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р. № 641, Програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки, плану роботи навчального закладу на 2015-2016 навчальний рік.
Діяльність педагогів-виховників навчально-виховного комплексу була спрямована на реалізацію науково-методичної проблемної теми «Формування творчого потенціалу професійної майстерності педагога-виховника в умовах освіти для сталого розвитку» та на здійснення державної політики у галузі освіти, створення належних умов для розвитку особистості школярів.
У контексті науково-методичної проблемної теми педагогічний колектив працював над вирішенням таких завдань:
- удосконалення виховної системи НВК в умовах соціалізації особистості у суспільстві;
- виховання школярів на засадах християнської моралі, культури і традицій;
- дотримання принципів виховання, визначених обласною програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та районною програмою національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
- організація цілісної системи виховного процесу, що ґрунтується на засадах обласної та районної Програм національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки;
- дотримання основних засад Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
- формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави до історичних і духовних надбань населення рідного краю, до людей, до себе, природи, праці, мистецтва;
- зміцнення у дітей патріотичної свідомості, поваги до державних символів України через призму вивчення історичної та культурної спадщини народу;
- виховання культури здорового способу життя через впровадження моральних стимулів для занять фізичною культурою та спортом;
- запобігання правопорушенням учнів, проведення профілактичної роботи з правового виховання;
- забезпечення розвитку діяльності органів учнівського самоврядування;
- реалізація у процесі роботи системного, творчого підходу до організації виховного процесу у класних колективах.
Усі напрямки виховної роботи щільно взаємопов'язані між собою та виконувалися відповідно до плану виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік, планів роботи класних керівників, соціального педагога, психолога, педагога-організатора, гуртків, спортивних секцій тощо. Основні напрямки роботи враховувались як при проведенні загальногімназійних, класних заходів так і при проведенні індивідуальної роботи з учнями.
Виховна робота у 2015-2016 навчальному році носила системний та плановий характер.
Із метою підвищення ефективності управлінської діяльності у 2015-2016 навчальному році проведено:
- засідання педагогічної ради, на яких розглянуто питання: «Про розширення діяльності учнівського самоврядування, дитячої організації як шлях до формування позитивного соціального досвіду та реалізації прав дитини» (протокол № 9 від 04 січня 2016 року), «Про національно-патріотичне виховання учнів навчального закладу в сучасних умовах» (протокол №10 від 18 березня 2016 року), «Про результати роботи щодо зміцнення здоров'я, профілактики і зниження захворюваності дітей та підсумки щорічного профілактичного медичного огляду учнів навчального закладу у 2016 році» (протокол № 4 від 27 травня 2016 року);
- наради при директору: «Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку учнів», «Про організацію роботи класних керівників у 2015-2016 навчальному році» (серпень 2015 року), «Про координацію зусиль педагогічного колективу, аналізу та уточнення стратегії запобігання торгівлі людьми» (вересень 2015 року), «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу» (жовтень 2015 року), «Про стан харчування учнів», (листопад 2015 року), «Про реалізацію Програми національного виховання учнівської молоді» (грудень 2015 року), «Про стан виховної роботи у І семестрі 2015-2016 навчального року», «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу», «Про стан психологічної служби НВК», «Про стан харчування учнів» (січень 2016 року), «Про профорієнтаційну роботу з учнями», «Про стан харчування учнів», «Про діяльність педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя в учнів навчального закладу», (лютий 2016 року), «Про стан ведення учнівських щоденників (5-11 класи)», «Про стан харчування дітей», «Про профорієнтаційну роботу з учнями», «Про дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу» (березень 2016 року), «Про профорієнтаційну роботу в НВК», «Про стан здоров'я учнів», «Про проведення місячника героїко-патріотичного виховання» (квітень 2016 року), щомісяця на нараді аналізувався стан відвідування учнями навчальних занять;
- засідання ради НВК: «Про стан реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки» (протокол № 3 від 24 грудня 2015 року), «Про стан харчування у навчальному закладі та організацію харчування за батьківську плату (протокол № 4 від 2 лютого 2016 року), «Про розгляд і затвердження перспективного плану реалізації Програми національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки Моквинського НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня» на період 2016-2020 років» (протокол № 5 від 21 березня 2016 року), «Про стан роботи з профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму у 2015-2016 навчальному році та основні завдання щодо його попередження у весняно-літній період» (протокол № 6 від 28 квітня 2016 року), «Про стан здоров'я, профілактики захворювань, оздоровлення учнів НВК за результатами щорічного профілактичного медичного огляду учнів у 2016 році» (протокол № 7 від 27 травня 2016 року).
Навчальний заклад є базою дослідження Сойчук Р.Л., доцента, кандидата педагогічних наук, докторанта лабораторії громадянського та морального виховання з теми «Теоретико-методичні засади виховання національного самоствердження в учнівської молоді».
Методична робота з проблем виховання була спрямована на вивчення й упровадження інноваційного підходу до виховання, на розвиток творчої активності педагогів, підвищення професійної компетентності, відповідальності, постійне удосконалення навичок самостійної роботи класного керівника, підвищення практичної підготовки класних керівників до здійснення особистісно зорієнтованого підходу в системі виховної діяльності. Методичне об'єднання класних керівників працює над науково-методичною проблемною темою «Формування ціннісних ставлень особистості через впровадження активних форм виховних діяльностей, спрямованих на соціалізацію школяра», на засіданнях якого розглядалися питання:
1. Основні напрямки виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік (інструктивно-методична нарада).
2. Формування якісного рівня патріотичного виховання засобами інтегрованої виховної діяльності.
3. «Правове виховання учнів. Формування правосвідомості та культури особистості».
4. «Спільна робота громадськості, школи і сім'ї у становленні особистості».
Для надання методичної допомоги класним керівникам упродовж І семестру проводились наради та консультації з питань організації та здійснення виховної роботи в класних колективах. Психолог, педагог – організатор, соціальний педагог, класні керівники брали участь у гімназійних та районних заходах із питань виховання. З метою досягнення більшої ефективності виховної роботи класні керівники працювали сумісно із психологом, соціальним педагогом, проводячи тестування, діагностику, вивчаючи індивідуальні особливості учнів.
Процес формування ціннісного ставлення особистості в навчальному закладі вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі.
Щорічно класними керівниками (двічі на рік) вивчається рівень вихованості учнів за ціннісними ставленнями, на основі чого складаються або корегуються плани виховної роботи в цілому у закладі та в класних колективах зокрема.
Моніторинг рівня сформованості ціннісних ставлень особистості за 2015-2016 навчальний рік, показав, що серед учнів 5-8-х класів середній показник високого рівня становить 40,7 %, що на 4,6 % менше ніж у 2014-2015 навчальному році, достатнього – 50,4 %, що 2,3 % більше ніж у 2014-2015 навчальному році, середнього – 8,6 %, що на 2,4 % більше ніж у 2014-2015 навчальному році, низького рівня – 0,3 %, що 0,1 % менше, ніж у 2014-2015 навчальному році; серед учнів 9-11-х класів середній показник високого рівня становить 34,4 %, , що на 1,5 % більше, ніж у 2014-2015 навчальному році, достатнього – 58,1 %, що на 4,6 % більше ніж у 2014-2015 навчальному році, середнього – 6,9 %, що на 6,2 % менше, ніж у 2014-2015 навчальному році, низького рівня – 0,6 %, що на 0,1 % більше, ніж у 2014-2015 навчальному році.
Питання реалізації Програми національного виховання учнівської молоді знаходилося під постійним контролем адміністрації навчального закладу. Складено та затверджено графік проведення відкритих позакласних заходів за змістом Програми на І та ІІ семестри.
Адміністрацією НВК відвідувалися уроки, години спілкування у 1-11-х класах, виховні заходи, з метою вивчення стану реалізації Програми національного виховання учнівської молоді в практиці роботи класних керівників та учителів-предметників.
Із метою підтримки та розвитку української ідентичності, виховання національної свідомості, любові до землі, свого народу, родини, патріотизму, поваги і вдячності до захисників та патріотів України, формування людської гідності, формування ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави протягом І семестру проведено ряд заходів, а саме:
- Перший урок на тему «Я – громадянин України і цим пишаюся»;
- Уроки мужності: «Герої в пам'яті на віки» (класний керівник 9-Б класу Зубчик В.О.), «Слава патріотам України!», на який запрошено учасників антитерористичної операції на сході України Харчука О.В. та Броновицького О.М. (класний керівник 11-Б класу Тарасюк Л.Ф.), «Вам, чий подвиг безсмертний» (класний керівник 9-А класу Харчук Н.О.), «Подвиг героїв Крутів» (класний керівник 10-А класу Тарасюк О.М.), «Вони визволяли наш край» (класний керівник 9-А класу Харчук Н.О.);
- години спілкування: «Символи нашої держави» (класний керівник 2-Б класу Гребенець О.О.), «Дзвенить струмочком рідна мова» (класний керівник 3-А класу Булавін Л.М.), «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину» (класний керівник 10-А класу Тарасюк О.М.);
- годину патріотизму «Ми є народ, якого не здолати!» (класний керівник 9-Б класу Зубчик В.О.);
- свята: «Рідна мово моя, поетична і ніжна» до Міжнародного дня рідної мови (учитель української мови та літератури Люшин М.А.), «Свіча запалена від серця» у рамках Шевченківських днів (учитель української мови та літератури Кравець С.К.), «Світле свято Великдень» (класний керівник 4-Б класу Бецко М.В.);
- у рамках Дня вишиванки - флешмоб «Усі у вишиванках!» та виставку українських вишивок.
Організовано та проведено тиждень історії, уроки історичної пам'яті, Уроки мужності до Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня партизанської слави, Дня ветерана, Дня Захисника України, Дня Збройних Сил України, Дня Гідності та Свободи, заходи до увічнення пам'яті жертв Голодомору – 33, зокрема: свято «Шануймося, бо ми того варті!» (класні керівники 4-х класів Бецко М.В. та Ярмольчук О.Ф.), годину козацької звитяги «Козацькі звичаї та традиції в сучасному побуті мого села» (класні керівники 7-х класів Тарасюк Р.І. та Мазепа В.М.), тематичні лінійки: «Мова - державна перлина, нею завжди дорожіть: без мови нема України, тож її, як матір, любіть!» (класний керівник 5-Б класу Карпець Л.А.), «Слава козацька не вмре, не поляже!», «Голосуємо за мир!» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), літературно-музичні композиції: до Дня Гідності та Свободи «Прийди до серця, Україно, благослови добром мене!», до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні «Як крила ангела злітаючи назад, Небесна Сотня в вирій полетіла» (педагог-організатор Чудінович С.Б.), годину історичної пам'яті «Жива правда стражденного народу – Голодомор 1932-1933 років (класний керівник 11-А класу Пилипака Т.В.), спортивний захід «Вчимося захищати Вітчизну!» (учитель курсу «Захист Вітчизни Марчук І.Г.); операцію «Ветеран живе поруч» (учнівське самоврядування); трудовий десант «Зелені обеліски – на шану воїнам-визволителям» (учнівське самоврядування).
Із нагоди відзначення 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни у навчальному закладі із 08.04.2016 року по 09.05.2016 року проходив місячник героїко-патріотичного виховання.
Задля допомоги українським військовослужбовцям, які перебувають у зоні антитерористичної операції, з метою виявлення активної громадянської позиції, патріотизму, учні, педагогічний колектив навчального закладу, батьки учнів долучилися до акції «Допомога бійцям АТО», у ході якої було зібрано продукти харчування, засоби гігієни, одяг.
22 жовтня 2015 року відбулася зустріч учнів навчального закладу із представниками Рівненського осередку громадської організації «Благодійний Фонд Руєвит» Людмилою Янчарук та Алісою Хаґенбрух, а також із представниками Березнівського осередку даного фонду Тетяною Воронко та Аллою Семещук, які ознайомили присутніх із своєю діяльністю, розповіли про види допомоги, яку вони надають воїнам-учасникам антитерористичної операції на сході України. Учням було продемонстровано зразки використаної зброї, привезеної із зони АТО.
На передодні Дня Збройних Сил України учні навчального закладу взяли участь в акціях «Лист українському герою-солдату» та «Оберіг для бійців АТО». Учні початкових класів малювали малюнки, виготовляли вітальні листівки учасникам АТО, а учні старших класів - писали листи вдячності захисникам України. Разом із різноманітними дитячими поробками, сувенірами, оберегами листи були передані представникам Березнівського осередку «Благодійного Фонду Руєвит» для відправлення солдатам, які захищають суверенітет України.
01 грудня 2015 року відбулася зустріч учнів 10-11-х класів із начальником відділу молоді та спорту Березнівської районної державної адміністрації Ящуком В.Й., виконуючим обов'язки Березнівського військового комісара Пилипакою А.П., учасником АТО Марчуком А.С.
Із початку навчального року у рамках акції Милосердя «З вірою у серці» у навчальному закладі стартував проект «Діємо спільно!» (допомога сім'ям учасників АТО).
Формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю здійснювалося шляхом проведення свят: «Любий, отче Миколаю, ти прийди до нас із раю!» (класний керівник 3-Б класу Романовська О.В.), «Андріївські вечорниці» (класний керівник 8-го класу Торчинська О.В.).
Задля формування в учнів внутрішньої потреби у загальнолюдських цінностях, ціннісного ставлення особистості до сім'ї, родини, людей. виховання толерантності у навчально-виховному комплексі традиційно проводилися акції «Заради життя», «Милосердя». До Міжнародного дня людей з особливими потребами проведено акцію толерантності «Діти – дітям», у ході якої організовано благодійний ярмарок «Світ починається з мене». Вилучені кошти у сумі 1330.00 грн. передано односельцям, батькам дітей з особливими потребами Залужній О.С. та Кондратюку В.В. Під час проведення акції «Від серця до серця» актив учнівського самоврядування та члени волонтерського загону ініціювали збір коштів Усачу Дмитру Сергійовичу, який хворіє на гострий лейкоз, лімфобластний варіант (COMMON), перший гострий період. Учнями 1-11-х класів було зібрано суму 3905 гривень та передано Усач Юлії Юріївні, матері вихованця Моквинського ДНЗ «Ромашка».
У вересні місяці проведено доброчинну акцію «Наша школа - рідний дім, ми всі дружні діти в нім» (по збору шкільного приладдя для учнів, переселенців із зони АТО та дітей, батьки яких беруть участь у АТО на сході України).
У навчальному закладі навчається двоє учнів-переселенців із зони антитерористичної операції. З метою визначення референтного кола спілкування, психологічної атмосфери в класі та сім'ї психологом Чернюшок Г.Ф. проводилися спостереження за колом їх спілкування та індивідуальні бесіди на відповідну тематику.
У рамках заходів до Дня Святого Миколая учнівським самоврядуванням організовано акцію «Подаруй іграшку дошкільнятам!».
Виховання в учнів морально-етичних засад поведінки відбувалося шляхом проведення різноманітних бесід, годин спілкування, розмов у колі, годин спілкування: «Я вірю в силу доброти» (класний керівник 5-А класу Харчук Ю.В.), «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей» (класний керівник 7-А класу Мазепа В.М.).
На годинах спілкування, проводилася робота щодо ознайомлення учнів з родинною та батьківською педагогікою, вихованню поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду. Традиційним стало проведення родинних свят: «Ми наших мам любити вічно будем, вони життя нам радісно дали!» (класний керівник 2-Б класу Гребенець О.О.), «З родини починається життя людини» (класний керівник 5-Б класу Карпець Л.А.), «Від серця до серця» (класний керівник 5-А класу Харчук Ю.В.).
Однією з важливих ділянок у виховній роботі є трудове виховання (формування ціннісного ставлення особистості до праці). На своїх уроках і в позаурочний час педагогічні працівники зосереджували зусилля на вихованні у дітей умілого господаря, який володіє відповідними навиками та вміннями, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку. Проводилося ряд трудових акцій по благоустрою території навчального закладу та села.
Класним керівником 1-А класу Герасимчук Т.П. проведено відкриту годину спілкування «Велика радість – праця».
Екологічне виховання здійснюється як під час уроків біології, екології, так і під час проведення позакласних заходів. Формування ціннісного ставлення особистості до природи відбувалося шляхом проведення загальногімназійного свята квітів «Квіти – історія нашого народу», на якому учнівські колективи представили композиції на патріотичну тематику, виставки «Природа і фантазія», екологічних виставок-конкурсів декоративних новорічних композицій: «Новорічна ялика – своїми руками!», «Букет замість ялинки», «Бабусина ялинка», «Збережемо зелену красуню» (учитель біології Тарасюк Р.І.), години спілкування «Збережемо природну красу України» (класний керівник 3-А класу Булавин Л.М.), екологічної стежки «Я – маленька частина природи» (класний керівник 7-Б класу Тарасюк Р.І.). Яскравим прикладом свідомого ставлення до збереження природи, почуття відповідальності за неї стало проведення місячника «Зимуючих птахів» та тижня охорони навколишнього середовища з 11.04.2016 року по 15.04.2016 року.
Завданням естетичного виховання дітей у навчально-виховному комплексі (ціннісне ставлення особистості до мистецтва) є не тільки розширення художнього сприймання, списку прочитаних книг, почутих музичних творів, а й організація людських почуттів, духовного росту особистості. Розвитку творчих здібностей кожного учня сприяли заходи художньо-естетичної спрямованості. Проведено ряд конкурсів малюнків, плакатів, поробок, в яких учні брали активну участь. Упродовж навчального року проходили свята: «Прощавай, Букварику!» (класні керівники Герасимчук Т.П., Залужна Т.А.), «Прийди, весно, з радістю!» (класний керівник 2-А класу Кравчук Т.М.), до Дня Святого Валентина «Щоб серця проростали любов'ю» (класний керівник 10-Б класу Комар В.О.), «Одвічне ціле: жінка і весна»(педагог-організатор Чудінович С.Б.), конкурс «Юна українка» (педагог-організатор Чудінович С.Б., класні керівники 2-4-х класів); презентовано творчий проект «Ми – талановиті!» (класний керівник 4-А класу Ярмольчук О.Ф.); проведено годину спілкування у 2-А класі «Книга вчить, як на світі жить» (класний керівник Кравчук Т.М.).
Учні навчального закладу залучалися до занять у гуртку «Вокальний спів».
Із метою задоволення особистісних потреб учнів, їх самореалізації та самоудосконалення, максимального розвитку творчих здібностей у навчально-виховному комплексі було організовано роботу 18 гуртків та 1-ї спортивної секції, у яких займалосяся 80 % учнів.
Важливою ланкою життя учнівського колективу було учнівське самоврядування. Упродовж 2015-2016 навчального року діяла дитяча громадська організація «Краяни», яка виховувала в учнів ініціативу, самодисципліну, активність, відповідальність та організаторські здібності. Головою виконавчої влади є спікер, якому підпорядковуються віце-спікери кожного класу.
Діяльність учнівського врядування в навчальному закладі також розширила простір для реалізації Програми національного виховання учнівської молоді. Визначаючи роль учнівського врядування в освітньому процесі сьогодні слід зазначити, що думка учнівського колективу враховувалася адміністрацією та педагогічним колективом навчального закладу при вирішенні ряду питань навчально-виховного процесу. У навчальному закладі створено умови для саморозвитку членів учнівського колективу, волонтерського загону як особистостей, членів суспільства, громадян України; забезпечено розвиток організаторських здібностей учнівської молоді; налагоджено роботу з профілактики СНІДу, наркоманії, алкоголізму; організовано змістовне дозвілля, яке пропагує здоровий спосіб життя; забезпечено надання практичної допомоги людям похилого віку; налагоджено віншування з релігійними та державними святами; організовано випуск газети «Голос гімназії».
Із метою сприяння розвитку традицій учнівського самоврядування, активізації пошуків шляхів удосконалення функціонування учнівського самоврядування у гімназії з 28.03 2016 року по 01.04. 2016 року проходила декада учнівського самоврядування під назвою «Ось ми які!».
Волонтерський загін навчального закладу посів ІІ місце у районному конкурсі «Скарбничка творчих справ» серед шкільних органів учнівського самоврядування.
Із 08.02.2016 року було організоване гаряче харчування за бюджетні кошти учнів 1-4-х класів із числа дітей, сім'ї яких отримують державну соціальну допомогу, 2 учнів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування, та 12 учнів із числа дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Із 09 лютого 2016 року було організоване харчування учнів 1-11-х класів за батьківську плату згідно поданих батьками заяв.
Однією із необхідних умов перетворення України у справжню правову державу є підвищення рівня правової освіти населення, у першу чергу – молоді. Чимало роблять для цього засоби масової інформації, громадські організації, правоохоронні органи. Але найважливіше місце тут займає школа.
Система правового виховання та профілактики правопорушень у Моквинському навчально-виховному комплексі «Гімназія-загальноосвітня школа І ступеня» базується на правових актах і документах, таких як: Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України «Про охорону дитинства», Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення», включає правоосвітню роботу та роботу по попередженню правопорушень.
У навчальному закладі розроблено і проведено організаційні заходи з профілактики злочинності, правопорушень та бездоглядності серед неповнолітніх. Узято на контроль питання:
- максимального охоплення дітей шкільного віку загальною середньою освітою;
- відвідування учнями навчальних занять;
- залучення неповнолітніх, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, до занять у гуртках, спортивних секціях у позаурочний час;
- виконання заходів річного плану роботи навчально-виховного комплексу щодо попередження правопорушень і злочинності.
У навчальному закладі розроблено систему роботи з профілактики правопорушень і злочинів серед учнів, яка охоплює такі напрямки:
- соціальна робота;
- психолого-педагогічна робота;
- правове навчання і виховання;
- профілактика наркоманії, алкоголізму і СНІДу.
Для подальшої правової освіти та профілактики правопорушень серед учнівської молоді навчальним закладом визначені шляхи їх реалізації, розроблені заходи для вирішення конкретних завдань правового та превентивного виховання, до яких віднесено:
- формування у кожного учня системи знань із питань основ держави і права та відповідних компетенцій, розвиток інтересів учнів до цієї галузі знань;
- формування потреби активно захищати у встановленому законом порядку свої права та законні інтереси, а також права та законні інтереси інших осіб;
- формування поваги до держави.
Питання організації роботи педагогічного колективу щодо профілактики правопорушень розглядалися:
- на нарадах при директору: «Про виконання Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» (серпень 2015 року), «Про організацію контролю за відвідуванням учнями начальних занять» (вересень 2015 року), «Про роботу з учнями, які потребують психологічної підтримки. Виявлення, попередження і розгляд випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми» (жовтень 2015 року, лютий 2016 року), «Про спільну роботу класних керівників та психолога з учнями, схильними до девіантної поведінки та їх батьками» (жовтень 2015 року), «Про профілактику злочинності, запобігання безпритульності та бездоглядності» (листопад 2015 року), «Про роботу громадського інспектора з охорони прав дитинства» (грудень 2015 року, травень 2016 року), «Про стан роботи з учнями, схильними до правопорушень» (січень 2016 року), «Про діяльність педагогічного колективу щодо формування здорового способу життя в учнів навчального закладу» (лютий 2016 року);
- на засіданні педагогічної ради «Про стан охоплення дітей шкільного віку навчанням» (протокол № 9 від 04 січня 2016 року);
- на засіданні методичного об'єднання класних керівників «Правове виховання учнів. Формування правосвідомості та культури особистості» (березень 2016 року);
- на раді НВК «Звіти батьків, які не забезпечують належного виховання дітей» (протокол від 29.10.2015 № 2), «Про стан відвідування учнями навчально-виховного комплексу» (протокол від 24.12.2015 № 3), «Про роботу педагогічного колективу щодо запобігання бездоглядності та правопорушень серед учнів» (протокол від 02.02.2016 № 4);
- на тематичній загальній конференції НВК «Правовий простір сімейно-родинного виховання» (протокол від 03.12.2015 № 3), до порядку денного якої входили питання: «Про правові основи сучасного сімейно-родинного виховання», «Про насильство в сім'ї як ефективний засіб виховання чи порушення прав дитини?», «Про підлітковий суїцид».
Чимало зусиль по профілактиці дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, їх соціальній реалібітації докладали психолог, соціальний педагог, класні керівники, які систематично проводили корекційно-відновлювальні заняття, години спілкування, бесіди з учнями та їх батьками. Для виявлення порушень дисципліни на уроках, спізнень на уроки, відсутності обладнання та підручників, неуспішності, втечі з уроків, вівся покласний рапорт, а соціальний педагог вів журнал соціально-педагогічних спостережень, де фіксувалися всі ці порушення. Навчальна комісія підводила підсумки та оголошувала результати на загальногімназійній лінійці, а учні, які мали найбільше правопорушень, заслуховувалися на засіданнях ради з профілактики злочинів та правопорушень, яка продовжила свою роботу у ІІ семестрі.
На формування в учнів навичок самопізнання, самовизначення, самореалізації у навчальному закладі працювали органи учнівського самоврядування: проводилися рейди «Урок», «Шкільна форма», «Поведінка на перерві. Учні організовували чергування по навчальному закладу, в їдальні, під час вечорів відпочинку.
Із метою попередження негативних проявів серед учнів та безумовного виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» в частині забезпечення Конституційного права дітей та підлітків на здобуття повної загальної середньої освіти упродовж 2015-2016 навчального року педагогічним колективом забезпечувався постійний контроль за охопленням навчанням учнів та відвідуванням навчальних занять.
У 2015-2016 навчальному році усі учні мікрорайону навчального закладу (100 %) були охоплені навчанням. Вівся систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять - в наявності є всі довідки та пояснювальні записки щодо причин відсутності учнів на заняттях.
Класні керівники 1-11-х класів щоденно вели облік відвідування учнями навчальних занять, підбивали підсумки відвідування наприкінці семестрів. У кожному конкретному випадку відсутності учнів на заняттях з'ясовувалися причини, встановлювалося місце перебування дитини, інформувалися батьки. Класні керівники, в основному, відповідально ставилися до контролю відвідування учнями занять, вимагали від учнів пояснювальні записки щодо їх відсутності з будь-яких причин.
Аналіз стану відвідування учнями навчальних занять у 2015-2016 навчальному році показав, що якість відвідування учнями навчального закладу становить 91,3 %, а якість невідвідування – 8,7 %, із яких: 2,14 % - перебування учнів на лікуванні, 0,3 % - перебування учнів на оздоровленні, 0,1 % - участь у олімпіадах, конкурсах, 0,06 % - участь у змаганнях, 6,1 % - пропуски занять за заявами батьків.
У порівнянні із минулим 2014-2015 навчальним роком у 2015-2016 навчальному році показник якості відвідування зменшився на 0,3 %.
Упродовж вересня-жовтня 2015 року поновлено банки даних на учнів, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та в «групі ризику». У 2015-2016 навчальному році за поданнями класних керівників на внутрішній облік навчального закладу поставлено 4 учні та віднесено до «групи ризику» 13 учнів, які схильні до пропусків уроків без поважних причин, до правопорушень та тютюнопаління. Із метою посилення індивідуально-корекційної роботи з формування соціально-нормативної поведінки учнів, які стоять на внутрішньогімназійному обліку, наказом по навчальному закладу за ними закріплені громадські вихователі (наставники) з числа педагогічного колективу, які мали позитивний вплив на дітей.
Важливу роль у запобіганні і подоланні відхилень у поведінці дітей і підлітків відіграє рада з профілактики злочинів та правопорушень серед неповнолітніх, на засіданнях якої розглянуто поведінку, успішність учнів навчального закладу, стан відвідування навчальних занять.
Велика увага дітям із девіантною поведінкою приділялася з боку психолога та соціального педагога.
Психологом Чернюшок Г.Ф. та соціальним педагогом Дмитрук Н.І. заведено індивідуальні карти психолого-педагогічного та соціально-педагогічного супроводу дитини, котра схильна до девіантної, деліквентної поведінки.
Соціальним педагогом Дмитрук Н.І. проведено індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень: «Культура поведінки – основа життя в суспільстві», «Правила поведінки учнів у навчальному закладі».
Психологом Чернюшок Г.Ф. проведено консультування батьків учнів, які потребують посиленої уваги, індивідуальні та групові консультації з учнями «групи ризику», корекційно-відновлювальні та розвивальні заняття серед учнів щодо впливу шкідливих звичок на здоров'я людини.
Учні, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та учні «групи ризику» були залучені до занять у гуртках, до позакласної роботи та організованих форм відпочинку упродовж навчального року та в канікулярний період.
13.10.2015 року організовано зустріч із головним спеціалістом Березнівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Мельник І.В. та провідним спеціалістом Березнівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Перепечай О.А. з питань профілактики торгівлі людьми.
08.10.2015 року та 22.02.2016 року ДІМ лейтенант Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області Семенович Б.М. зустрівся із учнями, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку та учнями «групи ризику», з метою профілактики правопорушень в учнівському середовищі.
Із 05.10.2015 року по 09.10.2015 року у навчальному закладі проходив тиждень правових знань «Закон і повага прав людини – шлях до взаєморозуміння», у рамках якого проведено:
- огляд виставки літератури на правову тематику «Людина і закон» у бібліотеці навчального закладу;
- конкурс стіннівок «Я – дитина. Ось мої права» (класні керівники 1-4-х класів);
- перегляд та обговорення документально-публіцистичного фільму «В зоні особливої уваги» (9 клас, учитель правознавства Комар В.О.);
- диспут «Здорові звички чи життя в задоволення?» (10-11-ті класи, медична сестра Натяжко В.С.);
- лекцію «Вибір та право вибору певної форми поведінки – в суспільстві, з партнером, з оточуючими» (соціальний педагог Дмитрук Н.І.);
- квест до Дня юриста «Права молоді» (класні керівники 11-х класів Пилипака Т.В. та Тарасюк Л.Ф.);
- ділову гру «Основні права та обов'язки громадян України» (класні керівники 7-8-х класів);
- відкриту годину спілкування «Правові основи сучасного суспільства» (класний керівник 10-Б класу Комар В.О.).
Із метою підвищення рівня поінформованості учнівської молоді з питання протидії торгівлі людьми з 12.10.2015 року по 16.10.2015 року проходив тиждень посиленої профілактики правопорушень та протидії торгівлі людьми «Скажи: «Стоп торгівлі людьми!». Під час тижня проведено:
- години спілкування: «Правила безпечної поведінки» (класні керівники 1-4-х класів), «Ціною власного життя» (класні керівники 5-11-х класів», «Торгівля людьми, як порушення прав людини» (8-й клас, соціальний педагог Дмитрук Н.І.);
- тренінгові заняття: «Законодавча база щодо запобігання торгівлі людьми» (11-ті класи, психолог Чернюшок Г.Ф.), «Торгівля людьми – сучасний прояв рабства» (9 клас, соціальний педагог Дмитрук Н.І.);
- заняття «Торгівля людьми як порушення прав людини» (10-ті класи, психолог Чернюшок Г.Ф.);
- інформаційно-розважальну програму «Молодь проти торгівлі людьми» (9-11-ті класи, педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- виставку постерів «Моє життя – свобода!» (5-11-ті класи, педагог-організатор Чудінович С.Б.).
Із метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі та усвідомлення відповідальності за свої вчинки із 09.11.2015 року по 13.11.2015 року у навчальному закладі проходив тиждень посиленої профілактики правопорушень. Упродовж тижня проведено:
- годину спілкування «Діти: злочин і кара» (8-й клас, соціальний педагог Дмитрук Н.І.);
- тренінг «Вчимося протистояти тиску» (психолог Чернюшок Г.Ф.);
- корекційно-розвивальне заняття з елементами тренінгу «Долаємо тривожність» (психолог Чернюшок Г.Ф.);
- тренінгове заняття «Конфлікти та шляхи їх вирішення» (соціальний педагог Дмитрук Н.І.);
- бесіду «Вчинки і відповідальність» (класні керівники 1-4-х класів);
- годину відвертої розмови «Коли підліток переступає межу дозволеного» (класні керівники 5-11-х класів);
- правовий ринг «Закон. Право. Мораль» (педагог-організатор Чудінович С.Б.);
- у рамках Міжнародного дня непаління: освітньо-виховну акцію «Вдихаєш дим – видихаєш життя!» (психолог Чернюшок Г.Ф.), конкурс постерів із соціальної реклами «Вибір за тобою!» (соціальний педагог Дмитрук Н.І.), акцію «Обміняй цигарку на цукерку!» (педагог-організатор Чудінович С.Б.).
Традиційним стало проведення у навчальному закладі Всеукраїнського тижня права. У 2015-2016 навчальному році даний тиждень проведено із 07.12.2015 по 11.12.2015 року за окремим планом. Упродовж тижня проходили: тематична виставка «Знай і поважай свої права», показ відеофільмів «Конвенція про права дитини», «Декларація про права дитини», конкурс правознавців «Його величність – Закон», лекція «Роль Загальної декларації з прав людини в процесі українського державотворення», випуск плакатів з теми «Права людини. Права дитини», конкурс символіки, присвяченої правам дітей, засідання круглого столу «Роль педагогів у профілактиці жорстокого поводження в сім'ях», створення пам'ятки для учнів і батьків «Насильство над дитиною як чинник деструктивного впливу на формування її особистості».
02 жовтня 2015 року до Міжнародного дня ненасильства психологом Чернюшок Г.Ф., соціальним педагогом Дмитрук Н.І. підготовлено виступ агітбригади «Ми проти насильства!» та проведено флешмоб «Ні – насильству!»
Із 25 листопада 2015 року по 10 грудня 2015 року в навчальному закладі проходила акція «16 днів проти насильства». У рамках даної акції проведено: конференцію «Школа – простір без насильства», освітньо-виховну акцію щодо профілактики насильства «Побачити приховане? Вловити те, про що мовчать?», тренінг для педагогів «Жорстока поведінка: форми виявлення, профілактика» (психолог Чернюшок Г.Ф.) та тренінг для учнів «Як себе захистити» (соціальний педагог Дмитрук Н.І.).
Велику допомогу у правовиховній та профілактичній роботі надавали органи учнівського самоврядування. Робота учнівського самоврядування надавала змогу всім учням брати активну участь у житті класів та навчального закладу, а також наповнювати корисним змістом їх вільний від навчання час, що сприяло відволіканню їх від скоєння правопорушень.
Діяла комісія із захисту прав дитини та комісія дисципліни і порядку, які ініціювали контроль за виконанням Єдиних вимог для учнів. Здійснювалися рейди «Поведінка учнів на перервах», «Шкільна форма», проводилися бесіди з учнями, схильними до правопорушень.
Питання правової освіти населення, попередження злочинності серед неповнолітніх, запобігання дитячій бездоглядності, профілактики негативних проявів в учнівському середовищі розглядалися на засіданнях педагогічного всеобучу для батьків учнів 1-4-х класів: «Правова культура формується у дитинстві», «Проблеми спілкування батьків і дітей. Педагогічний такт батьків», «Агресивні діти: причини і наслідки», «Здорова дитина – здорова країна»; для батьків учнів 5-8-х класів: «Комп'ютерна залежність у дітей», «Як говорити з дитиною про куріння», «Тривожність дітей. До чого вона може призвести?», «Вплив наркотичних та психотропних речовин на дітей і підлітків»; для батьків учнів 9-11-х класів: «Протидія торгівлі людьми», «Заекранне спілкування: пастки, які ми створюємо самі», «Шкідливі звички і роль батьків в подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо здорового способу життя», «Безпека дитини у соціальних мережах», «Три покоління під одним дахом. Проблеми спілкування».
У навчально-виховному комплексі сформовано соціальний паспорт, у якому накопичено матеріали соціального характеру, а саме вівся облік:
- дітей-напівсиріт – 22;
- дітей, позбавлених батьківського піклування – 2;
- дітей-інвалідів – 10;
- дітей із багатодітних сімей – 154;
- дітей із неповних сімей – 29;
- дітей із малозабезпечених сімей – 51;
- дітей, переселенців із зони АТО – 2;
- дітей учасників АТО – 12;
Відповідно до вимог статей 21, 22 Закону України «Про освіту» у навчально-виховному комплексі налагоджено роботу психологічної служби та соціально-педагогічного патронажу, що відображено в планах роботи відповідних фахівців, виховних планах та планах роботи класних керівників.
Із метою забезпечення соціального захисту законних прав та інтересів дітей під час навчально-виховного процесу соціального педагога Дмитрук Н.І. призначено громадським інспектором з охорони прав дитинства.
Достатня увага упродовж 2015-2016 навчального року зверталася на роботу з профорієнтації учнів. Психологом Чернюшок Г.Ф. вивчено професійні інтереси учнів 9-х, 11-х класів (за методикою ДДО Є.Клімова) та проведено профорієнтаційні ігри «Своя справа» з учнями 9-11-х класів. Класними керівниками проведено: відкриту годину спілкування: «Чому люди різних професій не можуть обійтися один без одного» (класний керівник 6-А класу Галушко Т.Л.), диспут «Чи є професії найважливіші?» (класний керівник 9-Б класу Зубчик В.О.). У квітні місяці проходив тиждень профорієнтації.
Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Родинно-сімейне виховання проводилося із метою координації взаємодії адміністрації, вчителів, вихователів і батьків для створення умов з інтелектуального, фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дітей, забезпечення їх правового і соціального захисту.
Батьки є соціальним замовником школи, а тому брали активну участь у навчально-виховному процесі. Вони були учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.
Велика увага в навчальному закладі приділялася роботі постійно діючого педагогічного всеобучу для батьків, у тематику засідань якого були включені питання формування відповідального материнства і батьківства, правового виховання, традиційні народно-педагогічні погляди на виховання дітей у сім'ї.
Сучасна система освіти має на меті виховання здорової особистості, яка дбає про своє здоров'я та здоров'я оточуючих, прагне вести здоровий спосіб життя і формувати його в молодого покоління.
Моквинський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» функціонує у відповідності з «Положенням про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, створює необхідні умови для здобуття загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів і сприяє вихованню морально і фізично здорового покоління.
Із метою дотримання санітарного режиму, якісної роботи навчального закладу, створення епідемічно безпечних, оптимальних умов навчання і виховання учнів педагогічний колектив навчально-виховного комплексу керується «Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженими Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63.
Упродовж 2015-2016 навчального року навчальний заклад працював відповідно до затвердженого наказом режиму роботи навчального закладу, річного плану та відповідної документації. По навчально-виховному комплексі видано ряд наказів, які регламентували роботу навчального закладу щодо зміцнення зміцнення здоров'я та профілактики захворювань серед учнів.
Для медичного обслуговування учнів функціонує медичний кабінет, яким завідує медична сестра Натяжко В.С. зі спеціальною медичною освітою. Оснащення медичного кабінету на 70% відповідає вимогам «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-1», затвердженим Постановою Головного санітарного лікаря України від 14 серпня 2001 року № 63 та Примірному положенню про Кабінет щеплень, затвердженому наказом МОЗ України від 31.12.2009 № 1095.
Упродовж навчального року медична сестра проводила санітарно-гігієнічні, протиепідемічні, оздоровчі, лікувальні заходи, надавала індивідуальну першу медичну допомогу, організовувала госпіталізацію за наявності показань, інформувала про це батьків або осіб, які їх замінюють, та контролювала проведення поточної дезінфекції.
Проведено ряд заходів лікувально-профілактичного характеру: щеплення, антропометричні вимірювання, визначення гостроти зору, обстеження дітей на гельмінти. Результати роботи аналізувалися та використовувалися для подальшої роботи: складання плану щеплень, пересаджування дітей відповідно до стану зору, лікування від гельмінтів.
Профілактичні щеплення учнів проводилися відповідно до наказу МОЗ України від 11.08.2014 №551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні». Щеплення планувалися на рік та на місяць, згідно віку дітей медичною сестрою навчального закладу та дитячою медичною сестрою МАЗПСМ. Медична сестра ознайомлювала батьків з видом щеплення, ускладненнями та післявакцинальними реакціями, батьки давали інформативну згоду на проведення щеплення.
У навчальному закладі проводяться заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури. На уроках забезпечувалася відповідність фізичного навантаження функціональним можливостям організму. Під час проведення уроку враховувалися основні зовнішні ознаки втоми: колір шкіри обличчя, пітливість, характер дихання і рухів, міміка, увага і самопочуття учнів за схемою візуального визначення втоми учнів під час фізичного навантаження.
Із метою збільшення рухливої активності учнів упродовж навчального дня учителями-предметниками на уроках проводилися фізкультхвилинки: для учнів початкових класів – 2 протягом заняття, для 5-8-х класів – одна.
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 №1318 «Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 14.01.2013 №25 «Про внесення змін до пункту 4 Порядку здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» та наказу Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 №794/18089 «Про удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів» упродовж березня-травня 2016 року в навчально-виховному комплексі проходив обов'язковий профілактичний медичний огляд учнів у присутності батьків, або осіб, які їх замінюють, згідно графіка, складеного медичною сестрою та затвердженого директором навчально-виховного комплексу.
Станом на 27.05.2016 року медичному огляду підлягало 345 учнів. Медичними працівниками було оглянуто 100 % учнів, із них - двоє учнів потребують іще додаткового обстеження.
За результатами медичного огляду кількість «практично здорових дітей» становить 269 учнів (77,9%), що на 10,9% більше ніж у минулому навчальному році. Кількість дітей «групи ризику», які мають різноманітні відхилення у здоров'ї, становить 76 учнів (22,1%). Згідно медичних заключень 157 учнів (45,5%) мають різні патології та поставлені на «Д» облік.
Усі учні, які пройшли медичний огляд, отримали довідку учня загальноосвітнього закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду форми 086-1/о із визначенням фізкультурної групи та карту профілактичної роботи з учнями загальноосвітнього навчального закладу, їх батьками або законними представниками щодо виявлення факторів ризику алкогольних та наркотичних проблем форми 086-2/о.
За результатами медичного обстеження та на підставі довідок про стан здоров'я медичною сестрою навчального закладу було розподілено учнів для занять фізичною культурою. До основної групи віднесено 263 учні, до підготовчої групи – 47 учнів, до спеціальної групи – 27 учнів.
У порівнянні з минулим навчальним роком збільшення простежується в основній фізкультурній групі на 10,9 %, у підготовчій групі показник зменшився на 11,4%, та у спеціальній групі – зменшився на 0,2 %. Звільнених учнів від занять з фізичної культури немає.
Основними групами захворювань серед учнів із року в рік залишаються: захворювання нервової системи - 32 учні (9,2%), шлунково-кишкового тракту - 21 учень (6%), органів дихання - 13 учнів (3,7%), серцево-судинної системи - 13 учнів (3,7%), кістково-м'язевої системи - 30 учнів (8,6%), ендокринної системи - 74 учні (21,4%) , сечо-статевої системи - 7 учнів (2%). Захворювання органів зору мають 64 учні (18,5%), дерматологічні захворювання – 8 учнів (2,3%), порушення постави – 58 учнів (16,8). Анемія слабкого ступеня спостерігається у 59 учнів (17,1%). У більшості ці захворювання безпосередньо пов'язані з навчальним процесом.
Проте можна сказати, що це не тільки проблема школи, а й дитячого садка та батьків. Тому таку інформацію необхідно більш детальніше аналізувати, виявляти причини, разом із медичною сестрою проводити заходи щодо профілактики дитячих захворювань.
Показник захворювання органів шлунково-кишкового тракту у порівнянні із 2015-2016 навчальним роком зменшився на 9,3 %.
Фактором ризику на формування порушення постави, сколіозу впливає те, що вчителями недостатньо звертається увага на неправильність робочої пози. Однак у цьому навчальному році показник порушення постави зменшився на 0,2 %.
Викликає занепокоєння порушення зору в учнів. Напружена робота при низькому рівні освітлення, неправильна робоча поза – є вирішальним моментом у виникненні даної хвороби. І якщо в навчальному закладі освітлення доведено до норми, то не завжди звертається увага вчителями на робочу позу дитини. Також і в домашніх умовах можуть не дотримуватися норми освітлення, а робоче місце не відповідати вимогам та місцю розташування в кімнаті. У порівнянні з минулим навчальним роком показник даного захворювання збільшився на 1,5 %.
Важливу роль в рості нервово-психічних розладів відіграє повальний інтерес до комп'ютерних ігор, мобільних телефонів, психологічний комфорт в школі, в сім'ї та з однолітками. Педагогічний колектив приділяє належну увагу даному питанню. Про це свідчить зниження показника захворювання нервової системи на 9,2 % у порівнянні із минулим навчальним роком.
Інфекційні хвороби залишаються однією із найбільш важливих проблем охорони здоров'я дитячого населення. Як вдома про стан здоров'я дитини піклуються батьки, так у навчальному закладі – педагогічний та технічний персонал. Адміністрація навчального закладу створювала всі умови для безпечного навчання дітей. Упродовж навчального року кількість інфекційних захворювань серед учнів навчального закладу не збільшилася у порівнянні із 2014-2015 навчальним роком.
Важливим питанням у виховній роботі закладу є пропагування здорового способу життя.
На виконання річного плану роботи у навчально-виховному комплексі проводилися тижні правових знань, посиленої профілактики правопорушень, основ здоров'я, конкурси малюнків, профілактичні бесіди.
Із метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, попередження шкідливих звичок педагогічним колективом, медичною сестрою навчального закладу проведено ряд заходів: години спілкування: «Доброго вам здоров'я» (класний керівник 6-Б класу Баранчук Т.М.), «Здоров'я – цінність нашого життя», «Здоров'я та здоровий спосіб життя» (соціальний педагог Дмитрук Н.І.), бесіди: «Як я дбаю про своє здоров'я» (психолог Чернюшок Г.Ф.), «Інфекційні захворювання – це небезпечно!», «Чистота - здоров'я!», «Геть байдужість від здоров'я!» (медична сестра Натяжко В.С.); конкурси дитячого малюнка по профілактиці здорового способу життя, Дні здоров'я та ЦЗ, тиждень «Основ здоров'я».
Систематично проводилась активна роз'яснювальна робота серед учнів та їх батьків з пропаганди здорового способу життя, попередження алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, венеричних захворювань, СНІДу.
У кожному класі наявні куточки здоров'я, де розміщено інформаційно-просвітницькі матеріали
Агітаційна бригада навчального закладу під керівництвом педагога-організатора Чудінович С.Б., психолога Чернюшок Г.Ф., соціального педагога Дмитрук Н.І. брала участь у районному етапі щорічного Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я», де посіла ІІІ місце у літературно-музично-спортивній міні-композиції та ІІ місце у конкурсі плакатів.
Необхідно відзначити, що в закладі проводилася різноманітна позакласна спортивно – оздоровча робота з учнями. Для забезпечення можливості задоволення потреб учнів у фізичній активності та фізичному розвитку в гімназії проводилася гімназійна спартакіада із різних видів спорту: шахів, шашок, баскетболу, Старти надій, Олімпійський день. Учні постійно брали участь у районній Спартакіаді школярів Березнівщини, обласних змаганнях та конкурсах.
Щорічний медичний огляд членів трудового колективу є обов'язковим для всіх працівників. На початку навчального року здійснювався контроль за станом його проходження за даними санітарних книжок. У всіх працівників наявне флюорографічне обстеження. Результати огляду зафіксовано у медичних книжках установленого зразка.
Робота з питань безпеки дітей та попередження дитячого травматизму в навчальному закладі під час навчально-виховного процесу в 2015-2016 навчальному році перебувала на постійному контролі адміністрації, медичної сестри Натяжко В.С., завідуючої господарством Фіяло Н.І.
На початок 2015-2016 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять. На засіданні педради 30 серпня 2015 року затверджено план роботи навчально-виховного комплексу на 2015-2016 навчальний рік, де передбачено розділ 4 «Здоров'я та безпека».
У закладі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів закладу. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів гімназії.
На 01.09.2015 року всі працівники навчально-виховного комплексу надали медичні книжки з дозволом на роботу. Питання з охорони праці обговорювалися на нарадах при директору у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2015 року.
У вересні 2015 року класними керівниками був проведений інструктаж з техніки безпеки, з усіма учнями школи про що свідчать записи у класних журналах. Учителями-предметниками був проведений первинний інструктаж з записами у відповідні журнали з учнями у кабінетах фізики, хімії, біології, інформатики, перед уроками трудового навчання, фізкультури. Перед спортивними змаганнями, при проведенні заходів та межами території закладу теж проводились первинні інструктажі.
Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці обговорювалися на батьківських зборах у всіх класах.
Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563 із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 р. № 782, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань.
З метою пропаганди безпеки життєдіяльності проведено конкурс дитячих малюнків на відповідну тему, тиждень «Увага! Діти на дорозі» (01.09-04.09), Тиждень учасників дорожнього руху(09.11-13.11), Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності(23.11-27.11), єдині уроки з питань дорожнього руху, день цивільного захисту. Класні керівники проводять бесіди з учнями по запобіганню усіх видів травмування. Викладається дисципліна «Основи безпеки життєдіяльності».
Заклад має первинні засоби пожежогасіння. На видному місці розміщені поетажні плани евакуації на випадок пожежі. Оформлений куточок з безпеки життєдіяльності.
У гімназії затверджено план заходів з профілактики та попередження травматизму учнів під час навчально-виховного процесу.
Проводяться заходи щодо виконання комплексної програми попередження дорожньо-транспортного та побутового дитячого травматизму, інших нещасних випадків.
Протягом 2015-2016 навчального року випадків дитячого травматизму під час навчально-виховного процесу не зафіксовано.
Однак, у роботі педагогічного колективу спостерігається ряд недоліків:
- окремі вчителі недостатньо працюють з обдарованими учнями;
- педагоги навчального закладу залишаються інертними до публікацій методичних розробок у фахових виданнях;
- на базі музейної кімнати навчального закладу в недостатній мірі проводиться відповідна робота із залученням учнівської молоді до вивчення та збереження історико-культурної спадщини українського народу (зокрема рідного села);
- потребує посилення зв'язок між учителями-предметниками, класними керівниками у формуванні ціннісного ставлення особистості до суспільства і держави, до історичних, культурних та духовних надбань рідного краю, до мистецтва;
- класні керівники недостатньо ефективно використовують сучасні інноваційні методи виховання;
- у ряді випадків класними керівниками несистемно ведеться облік відвідування учнями гімназії та не своєчасно відбувається збір медичних довідок, пояснювальних записок від батьків про причини відсутності учнів на уроках. У класних журналах облік відвідування учнями, що ведеться учителями-предметниками, не завжди співпадає з обліком відвідування на перших сторінках журналу або взагалі відсутній;
- потребує активізації індивідуальна робота класних керівників по організації дозвілля учнів, які схильні до правопорушень, по залученню даних дітей до занять в гуртках, спортивних секціях, до громадського життя класу, а також робота класних керівників безпосередньо з батьками щодо профілактики правопорушень.

Завдання педагогічного колективу на
2016-2017 навчальний рік

 Розпочати у 2016-2017 навчальному році роботу над реалізацією І науково- методичної проблемної теми «Реалізація діяльнісного підходу як засіб розвитку та саморозвитку учнів у процесі навчання та виховання в умовах інтеграції до європейського освітнього простору».
 Спрямувати науково-методичну роботу на реалізацію завдань, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти (2011 рік) та Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (2012 рік).
 Забезпечити моніторинг якості середньої загальної освіти, рівня навчальних досягнень учнів.
 Забезпечити моніторинг стану психічного і фізичного розвитку учнів, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в навчально-виховному комплексі.
 Удосконалювати систему підвищення професійної майстерності педагогічних кадрів у міжкурсовий період.
 Створити умови для навчання учнів з особливостями психофізичного розвитку, використовувати інклюзивну освіту.
 Впроваджувати сучасні освітні системи і технології, інтерактивні методи навчання і виховання.
 Створити умови для повного морального, психічного, фізичного розвитку учнів, формувати творчо мислячу особистість, здатну до продуктивної праці в динамічному світі.
 Сприяти розвитку системи підтримки творчих педагогів.
 Забезпечити використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчального закладу.
 Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в педагогічну практику досвід використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу.
 Висвітлювати в засобах масової інформації інноваційну діяльність педагогічного колективу та окремих педагогічних працівників.
 Забезпечити соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді.
 Стимулювати ініціативи і творчість педагогічних працівників і активувати їх діяльність в науково-дослідницькій, пошуковій роботі.
 Забезпечити проведення заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчального закладу і окремих педагогічних працівників.
 Забезпечити дотримання принципів виховання, визначених Програмою національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки та Програмою національного виховання учнівської молоді Березнівщини на 2009-2020 роки.
 Формувати ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави до історичних і духовних надбань населення рідного краю, до людей, до себе, природи, праці, мистецтва.
 Дотримуватись основних засад Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
 Формувати у дітей та молоді національну ідентичність, розуміння єдності й цілісності України, виховувати патріотизм та активну громадянську позицію, особисту відповідальність за долю держави та рідного краю.
 Сприяти життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання.
 Стимулювати соціальну активність учнів, їх участь у роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій.
 Забезпечити проведення роботи щодо запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді.
 Запобігати правопорушенням учнів, проводити профілактичну роботу з правового виховання.
 Оптимізувати співпрацю педагогів та батьків школи.
 Забезпечити системний психолого-педагогічний супровід усіх учасників навчально-виховного процесу.
 Спрямувати організацію системи виховної роботи навчального закладу на формування принципів моральності та духовності кожного учня.
 Формувати в учнів уміння визначати життєві цінності, відповідальне ставлення до власного здоров'я та власних вчинків, вміння оцінювати ситуації ризику.
 Забезпечити реалізацію системного, творчого підходів до організації виховного процесу в класних колективах.
 Оптимально поєднувати різноманітні форми організації виховної роботи.

Календар новин

Березень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

obg 210

ndgl 116111

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ:

      
     

ДЛЯ СПІВПРАЦІ:

Для співпраці та зв'язку з нами на сайті Ви маєте декілька можливостей:

       КОНТАКТНА ФОРМА
   - ГОСТЬОВА КНИГА
   - ФОРУМ

Пишіть нам.

Ми будемо дуже вдячні за Ваші поради та зауваження.

 

НАШІ КОНТАКТИ:

 Україна, 34634

Рівненська область

Березнівський район, село Моквин

тел.: (03653) 5-13-49

e-mail: mokvin_2009@ukr.net